UPC bygger bredbånd

"Grunnen til at UPC har trukket seg i budrunden om Alfanett i Bærum, er ene og alene fordi vi mener at prisen er for høy", skriver administrerende direktør i UPC Norge, Lars Helgerud Andersen i dette innlegget.

"Grunnen til at UPC har trukket seg i budrunden om Alfanett i Bærum, er ene og alene fordi vi mener at prisen er for høy", skriver administrerende direktør i UPC Norge, Lars Helgerud Andersen i dette innlegget.

I digi.no 4. april kommer Erling Dyrhaug Andersen i Alfanett med en påstand om at UPCs teknologi er gammeldags. Dette er feilaktig og kan derfor ikke stå uimotsagt. UPC Norge er i gang med en kraftig og ekspansiv ombygging av kabelnettet til et avansert bredbåndsnett for å kunne tilby telefoni og internett til privat- og bedriftsmarkedet. For UPC og våre kunder er det viktigste innhold og tjenester, ikke hvorvidt vi benytter trådløs eller kabel. UPCs switch og telenett er på full høyde med andre teleoperatører, og vi har bygget opp et topp moderne telekomsenter i Oslo.

Grunnen til at UPC har trukket seg i budrunden om Alfanett i Bærum, er ene og alene fordi vi mener at prisen er for høy. Når UPC kjøpte opp Stjärn-TV i Stockholm for ca. 12.000 kroner (ikke 17.000) for hver kunde var det blant annet fordi deres nettverk allerede hadde bredbåndsstandard, og dermed var klar til å tilby nye tjenester. Alfanetts nettverk er ikke av den kvaliteten, og det må derfor investeres betydelige summer for å oppgradere nettet.

UPC Norge er en del av et av Europas mest moderne og fremtidsrettede selskaper innen bredbånds-kommunikasjon. UPC leverer kabel-TV, telefoni, høyhastighets internett-tilgang/-portal og programkanaler i tretten land i Europa, samt i Israel. Med over 6 millioner kabelabonnenter har UPC et solid fotfeste i det Europeiske markedet. Størrelsen er ikke et mål i seg selv, men gir oss unike muligheter til nettopp å kunne bruke og utvikle det siste innen avansert teknologi fordi kostnaden blir fordelt på flere. UPC er blant annet i ferd med å utvikle en digital TVPC som skal integrere TV, telefoni og internett. Dette åpner for helt nye muligheter både når det gjelder internett og interaktive TV- tjenester. Den digitale TVPC'en utvikles bl.a. i samarbeid med Philips,General Instruments og Microsoft. Den lanseres i Amsterdam i år 2000. I Norge i år 2001. Det hjelper heller ikke med en firefelts motorvei mellom to byer i Norge, hvis man er nødt til å kjøre "kjerrevei" i flere strekninger. Med UPC får våre kunder i tillegg tilgang til et unikt pan-Europeisk bredbåndsnettverk, kalt Aorta (Always On Real Time Access Architecture) som etterhvert vil binde sammen alle UPCs lokale nettverk. UPC n.v eier mer enn 10.000 km av fiberoptiske kabler i Europa og mer enn 36.800 km med coaxiale distribusjonskabler hvorav ca. 22.000 km av disse er oppgradert til to-veis kapasitet.

Med vennlig hilsen
Lars Helgerud Andersen
Adm. direktør i UPC Norge


Note:
For ordens skyld vil digi.no gjøre oppmerksom på at saken det refereres til, baserer seg på en sak som opprinnelig stod på trykk i Asker og Bærums Budstikke mandag 3. april og som i sin helhet kan leses der. digi.no har derfor ikke innhentet uttalelser fra administrerende direktør i Alfanett, Erling Dyrhaug Andersen, og bare gjengitt hans uttalelser til avisen.
Red.anm.

Til toppen