UPC: - Få husstander har mer enn én PC

Også UPCs informasjonssjef har lest digi.nos test av selskapets kabelmodemtjeneste. I en tilbakemelding presisererer hun UPCs holdninger til enkelte av problemstillingene som ble tatt opp i testen.

Også UPCs informasjonssjef har lest digi.nos test av selskapets kabelmodemtjeneste. I en tilbakemelding presisererer hun UPCs holdninger til enkelte av problemstillingene som ble tatt opp i testen.

Etter torsdagens artikkel i digi.no om UPC og kabelmodem, har vi også fått en tilbakemelding fra selskapets informasjonssjef, Wibecke Brusdal.

"I artikkelen "Rask aksess, men underlig regelverk" tar du opp noen problemstillinger som jeg ønsker å spesifisere nærmere:

UPC og chello vurderer hele tiden brukerprofilen i markedet. Vi mener at våre chelloprodukter er det beste internettproduktene rettet mot privatmarkedet både hva gjelder hastighet og pris/ytelse. Det er tross alt ikke så mange hustander med flere enn en PC.

Over tid vil det være riktig at det blir flere PC'er pr hjem. Vi følger markedet nøye.

Vi synes det er interessent og stimulerende at det er brukere som ønsker mer ut av våre tjenester. Når teknologi og markedet er modent vil vi tilby denne type løsninger.

Løsninger vi etterhvert vil tilby for mindre nettverk er beregnet for bedriftsmarkedet. Det betyr selvsagt ikke at vi karakteriserer private hjem med to PC'er som næringsvirksomhet."

Til toppen