UPC kan få kabelmonopol

Om UPC (tidligere Janco) med sin internasjonale organisasjon i ryggen ender som kjøper av Telenor og Telias kabel-TV virksomhet, kan vi risikere å ende med et nytt telemonopol. Teleanalytiker Tore Aarønæs sier at dette ikke nødvendigvis vil bety at UPC klarer å tjene penger på kabelnettet.

Om UPC (tidligere Janco) med sin internasjonale organisasjon i ryggen ender som kjøper av Telenor og Telias kabel-TV virksomhet, kan vi risikere å ende med et nytt telemonopol. Teleanalytiker Tore Aarønæs sier at dette ikke nødvendigvis vil bety at UPC klarer å tjene penger på kabelnettet.

Mens Telia er markedsleder på kabel-TV i Sverige, er det UPC Norge (tidligere Janco Multicom) som er markedsleder på kabel-TV i Norge. Blant annet på EU-kommisjonens høring i august, argumenterte UPC for at Telenor og Telia måtte selge kabelvirksomheten fordi selskapene sammen hadde kontroll over alle distribusjonsformer av telekommunikasjon og kringkasting.

Administrerende direktør i UPC Norge, Lars Helgerud Andersen, sa til digi.no for bare få uker siden at selskapet er interessert i å kjøpe begge selskapene, men at selskapet ikke kan oppfattes som en monopolist, så lenge en har ulike typer infrastrukturer for å distribuere samme signaler.

Kilder som digi.no har snakket med i det norske kabel-TV-markedet, mener UPC neppe vil få kjøpe teleselskapenes kabel-virksomhet fordi selskapet da blir for dominerende innenfor sin nisje.

Tore Aarønæs, som er daglig leder i selskapet Norsk Telecom, sier til digi.no at det viktigste er at EU-kommisjonen faktisk kan pålegge Telenor og Telia å selge ut kabel-virksomheten, slik at denne infrastrukturen blir gjort tilgjengelig for andre aktører i markedet.

- En alternativ aksess til telekunder blir dermed frigjort, og det er bra og i tråd med de politiske målene om økt konkurranse og mangfold i markedet. En helt annen ting er hvem som kjøper kabel-selskapene.

Aarønæs sier UPC står frem som den mest naturlige og best rustede kjøper, men advarer mot å tro at det å kjøpe Telenor Avidi automatisk vil gi UPC suksess i markedet.

- Selskapets økonomiske muligheter øker med en økt kundemasse, sier han, men det er selskapets evne til å realisere alternative teletjenester som telefoni og Internett, som blir avgjørende for om UPC vil lykkes med et eventuelt oppkjøp. Uansett blir dette svært tungt, sier Aarønæs, og minner om at selskapet skal kunne forrente investeringer i milliardklassen.

- Dermed ender vi med hvilke tjenester kundene virkelig ønsker, og ikke minst hva de vil betale, før vi kan si om UPC klarer å samle Norge og Sverige til et kabel-rike.

Til toppen