UPC-klage avvises

Kabel-TV selskapet UPCs klage på Post og teletilsynets tildeling av frekvenser for radioaksess i mars i år er avvist av Statens Teleforvaltningsråd.

Det betyr at selskapene som fikk tildelt frekvenser på 26 og 40 GHz beholder disse. På 26 GHz fikk Broadnet, Formus og fem ElTele-selskap - hver sin frekvensblokk, mens på 40 GHz, fikk Tele 2 Norge, OBOS/NBBL og Telenor tildelt ledige frekvensblokker.

Utbyggingskravene for frekvensene er de seks største byene samt Tromsø og Bodø i løpet av fem år.

I tillegg til UPC kom det inn spørsmål om tildelingen fra Telenor Avidi, men dette resulterte ikke i en klage.

Blant de selskapene som nå intensiverer arbeidet med å bygge ut nett for å kunne tilby tjenester så raskt som mulig er Formus Communicatons Norway.

Selskapet har som mål å bygge ut et nettverk for radiobasert bredbåndsaksess i 24 store norske tettsteder som inkluderer byer som Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Blant tjenestene som selskapet vil tilby er Internett aksess, LAN (Local Area Network) to LAN forbindelse og telefoni tjenester.

Rune Skow i Formus Communications Norway sier den første delen av nettet skal være operativt i år 2000.

Til toppen