UPC med rimelig bredbåndstjeneste

UPC lanserer bredbåndstjeneste for de med begrenset behov for hastighet.

UPC lanserer bredbåndstjeneste for de med begrenset behov for hastighet.

I dag introduserer UPC selskapets nyeste bredbåndstjeneste, chello easy 256/64Kbps. Tjenesten er fire ganger så rask på nedlastning som ISDN til en pris på 195 kroner per måned – billigst i Norge, ser en bort fra spesielle borettslagsavtaler, hevder selskapet i en pressemelding.

I hovedsak er det UPC og Telenor som leverer Internett via kabel-TV. Per 1. juli hadde denne kanalen 80.497 bredbåndsabonnementer, som er en vekst på 16.000 abonnementer fra i fjor.

Post- og teletilsynet bekreftet i sommer at 23 prosent av husholdningene har tatt i bruk bredbånd og 76 prosent av alle Norges husstander har tilgang til bredbånd.

UPC håper med chello easy å nå ut til en brorpart med et rimelig alternativ til oppringt Internett tilkobling.

chello easy er tilpasset vanlig bruk av Internett som begrenset web surfing, e-posttjenester, Internett-bank og chatting.

- Folk vil ikke betale for høyere hastighet enn det de har bruk for. Over 70 prosent av ISDN-brukerne kan nå få lavere utgifter og samtidig fire ganger så raskt Internett med å skifte til chello easy, sier administrerende direktør Harald Løbak Sæther i chello Skandinavia.

Per 30. juni 2004 dekket UPC Norges nettverk totalt 484.900 husstander i store deler av Sør-Norge. Av dette var 339.500 kabel-TV abonnenter, hvorav cirka 35.300 var Digital-TV abonnenter. I tillegg hadde UPC Norge ca. 23.200 telefoni- og 42.300 Internett-abonnent.

Til toppen