UPC passerer halvmillionen

Etter mye voksesmerter har UPC og chello broadband omsider nådd en halv million internettbrukere i de ti landene selskapet er etablert. Medlemsmassen har økt med over 6000 abonnenter i uken det siste året.

I Norge var chello første tilbyder av bredbåndsinternett på privatmarkedet med 24 timers oppkobling til en fast månedlig pris. chello lanserte sine tjenester i mars 1999, og har siden hatt en jevn abonnementsvekst i de 10 landene selskapet tilbyr sine tjenester.

- Dette er en viktig milepæl for oss i chello, og en bekreftelse på at vi satser riktig med vårt bredbåndsinnhold, sier administrerende direktør Jon Dissen i chello broadband as i en pressemelding.

chello broadband n.v. er representert i disse landene: Norge, Sverige, Frankrike, Østerrike, Belgia, Nederland, Australia, Chile, Ungarn og Polen.

Eierselskapet UPC fullførte sin børsnotering i februar 1999 og aksjene er notert på Amsterdambørsen under UPC og på NASDAQ med tickeren UPCOY. Microsoft Corporation eier omtrent åtte prosent av UPC.

Til toppen