Uro i fagmiljøet midt oppe i det arrangerte ekteskapet mellom Difi og Altinn

Påstander om fryktkultur og en ledelse som ikke lytter.

Uro i fagmiljøet midt oppe i det arrangerte ekteskapet mellom Difi og Altinn
Altinn-miljøet skal fra nyttår slås sammen med Difi. Nå forteller flere interne kilder om intern misnøye i direktoratet. Montasje: NTB / digi.no

Regjeringen varslet i midten av mars at de skal samle digitaliseringsinnsatsen i et nytt direktorat. Det skjer ved at Altinn skilles fra Brønnøysundregistrene og legges inn under Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

;