Urpremiere for DT indeksen

Digitoday lanserer i dag en verdensnyhet. En egen indeks som gir deg et raskt bilde av utviklingen for konvergensbransjen i Norden.

Digitoday lanserer i dag en verdensnyhet. En egen indeks som gir deg et raskt bilde av utviklingen for konvergensbransjen i Norden.

En verdensnyhet er blitt lansert på digitoday.no i dag. Den nye Digitoday indeksen, eller DT indeksen, gir deg et raskt og enkelt bilde av hvordan den nye økonomien utvikler seg fortløpende for konvergensbransjen i Norden.

På forsiden av digitoday.no kan du i høyre spalte se et kursbilde for hvordan denne indeksen beveger seg gjennom dagen. Ved å klikke på selve kursbildet på forsiden kommer du videre til en egen side hvor du så får hele det siste årets utvikling for indikatoren, sammen med en fyldig presentasjon av indikatoren med regelverket og utvalget av aksjer som den er satt sammen av. Indeksen vil være under utvikling så lenge det handels i aksjer som er med i indeksen. Og siden Stockholmsbørsen er åpen fra 9:30 til 17:30 er det også bevegelse i indeksen like lenge.

Aksjene som danner grunnlaget for beregningen av indeksen er plukket ut og satt sammen etter et bestemt regelverk, og danner et bredt utvalg av norske og svenske aksjer innenfor teknologi, media, data og Internett. DT indeksen fungerer derfor som en peilepinne for den "nye økonomien" eller konvergensbansjen.

Basis for indeksen var inngangen til den nye tusenåret 1. januar 2000, og startverdien ble da satt til 100. Det betyr at når du nå leser av fredagens sluttverdi som var 94,02 poeng, vil det si at bransjen har falt tilbake fra starttidspunktet med nesten seks prosent. Skulle verdien av DT indeksen være 193,40 slik den var på sitt høyeste i mars i år 2000, hadde konvergensbransjen steget med gode 93 prosent fra basis. Og i underkant av års-grafen får du de eksakte verdier for hvordan indeksen ligger i forhold til topp, bunn og utviklingen de siste tre og 12 måneder.Indeksen er beregnet som en likeveiet aritmetisk totalavkastningsindeks. Denne viser utviklingen uten å vekte for aksjeklassenes ulike markedskapitalisering. Indeksen estimerer avkastningen på en typisk investering i de aksjeklasser som inngår. Denne indeksarten er velegnet til å fange opp tendenser og bredden i markedet når indeksgrunnlaget består av aksjeklasser som er sammenlignbare virksomhetsmessig.

Til toppen