US Air Force: Sikkerhetsultimatum til Microsoft

Ifølge USA Today er noe av bakgrunnen for Microsofts nye fokus på sikkerhet, et ultimatum fra USAs luftforsvar.

Avisa USA Today bygger påstanden på et intervju med IT-sjef ("chief information officer") John Gilligan i USA Air Force. Gilligan ble IT-sjef i USAs luftforsvar i november i fjor etter å ha hatt en tilsvarende stilling i USAs energidepartement. Luftforsvarets IT-budsjett er på seks milliarder dollar i året, og Microsoft er den største enkeltleverandøren.

Gilligan sier han har gjort det klart for alle leverandørene at han vil forventer en betydelig heving av sikkerheten i programvaren som luftforsvaret skal fortsette å bruke. Han har hatt egne møter med Cisco og Microsoft for å understreke poenget og bekrefter at han har hatt spesielt mange møter med Microsoft.

Avisa siterer en uavhengig ekspert som viser til at USAs luftforsvar ble hardt rammet av ILoveYou-ormen som herjet verden rundt for et par år siden. Luftforsvarets e-postsystem bygger på Microsoft-produktene Outlook og Exchange.

I januar kunngjorde Bill Gates initiativet "Trustworthy Computing" (pålitelig databehandling) og påla 7.000 programmerere å vie februar til å avluse eksisterende systemer i stedet for å produsere ny kode.

Gilligan sier til avisa at programvareleverandører har tradisjonelt latt seg friste til å levere "forholdsvis undermåls" programvare ut fra en forutsetning om at kunder ville slå seg til tåls med at utbedringene skulle komme etter hvert. Nå forventer han at bransjen setter av ressurser over tid for å gjennomføre en grunnleggende holdningsendring.

Til toppen