USA: 900 millioner statsdollar til kybersikkerhet

President Bush har underskrevet et forslaget som øser 900 millioner statlige dollar til forskning for bedre kybersikkerhet.

President Bush har underskrevet et forslaget som øser 900 millioner statlige dollar til forskning for bedre kybersikkerhet.

Bevilgningen gjelder et program som skal vare i fem år. National Science Foundation og National Institute of Standards and Technology samarbeide om å utløse mer forskning i kybersikkerhet, og oppmuntre til samarbeid mellom offentlige organisasjoner, universiteter og IT-bedrifter.

USA håper å få flere kompetente forskere til å engasjere seg innen kybersikkerhet, og ønsker også å trekke flere studenter til fagfeltet.

Bevilgningen fikk tverrpolitisk støtte i kongressen.

Til toppen