USA: 900 millioner statsdollar til kybersikkerhet

President Bush har underskrevet et forslaget som øser 900 millioner statlige dollar til forskning for bedre kybersikkerhet.

Bevilgningen gjelder et program som skal vare i fem år. National Science Foundation og National Institute of Standards and Technology samarbeide om å utløse mer forskning i kybersikkerhet, og oppmuntre til samarbeid mellom offentlige organisasjoner, universiteter og IT-bedrifter.

USA håper å få flere kompetente forskere til å engasjere seg innen kybersikkerhet, og ønsker også å trekke flere studenter til fagfeltet.

Bevilgningen fikk tverrpolitisk støtte i kongressen.

Til toppen