USA advarer EU mot å straffe Microsoft for hardt

I forkant av et offisielt Europa-besøk advarer Bush' antitrustsjef Charles James EU mot å straffe Microsoft hardere enn USA.

Parallelt med den store monopolsaken i USA, har EU-kommisjonen gjennomført en uavhengig etterforskning av Microsoft. Lekkasjer tyder på at Microsoft kan komme til å straffes hardere i Europa enn i USA for konkurransehemmende virksomhet.

Les også:

I et intervju med Financial Times i forkant av et offisielt besøk til Europa, advarer antitrustsjef Charles James i USAs justisdepartement mot at det grunnleggende juridiske resonnementet som ser ut til å ligge til grunn for EUs etterforskning av Microsoft, har vært gjentatte ganger avvist av amerikanske domstoler.


James ble utnevnt i fjor våres av Bush-administrasjonen i forkant av forliket som skulle vært den endelige løsningen av Microsoft-saken i USA, men som er blitt avvist av ni delstater som søker hardere straffetiltak mot selskapet.

Les også:

James sikter til resonnementet som stigmatiserer utnyttelsen av den fordelen man har i ett marked til å oppnå fordeler i et annet.


- Våre domstoler har sagt klart fra at det er legitimt av et selskap å utnytte fordeler det har oppnådd i ett marked til å konkurrere i et annet marked.

Lekkasjer fra EU-kommisjonen tyder på at den kan komme til å kreve at Media Player fjernes fra Windows, og at det må gjennomføres spesielle tiltak for å hindre at Microsoft fra å utnytte Windows-monopolet på klientsiden i konkurransen innen operativsystemer på serversiden.

Financial Times tolker uttalelsene som en klar trussel om at USA vil lage problemer dersom EU går for langt i å straffe Microsoft.

Avisa utfordrer ikke på et åpenbart punkt. James snakker om utnyttelse av "fordeler" ("advantages") i et marked for å bedre konkurranseevnen i et annet. USAs antitrustlovgivning spesifiserer at det er ulovlig å utnytte et lovlig oppnådd monopol i et marked i et forsøk på å erobre hegemoniet i et annet marked. Dette er noe av grunnlaget for den amerikanske dommen mot Microsoft, også slik den ble opprettholdt av ankeinstansen.

Til toppen