USA ber Norge om økt kamp mot pirater

Etter press fra USA vurderer nå justisminister Knut Storberget å skjerpe straffene for pirat-kopiering.

Etter press fra USA vurderer nå justisminister Knut Storberget å skjerpe straffene for pirat-kopiering.

Etter raidet mot fildelingstjenesten Pirate Bay i mai, dukket det opp mistanker om at aksjonen skyltes press fra USA, men svenske myndigheter ville ikke bekrefte dette.

Det gjør derimot nå den norske justisministeren Knut Storberget, melder NRK. Hva slags representanter departementet har fått henvendelser fra er ikke klart, men det er amerikanske myndigheter, ikke underholdningsbransjen selv.

Bakgrunnen er at det enorme tapene musikk, film og etterhvert også TV-bransjen påføres av all piratkopieringen.

- Ja, det er en løpende vurdering jeg har. Jeg mener at vi ikke skal bagatellisere betydningen av de rettighetene man her snakker om. Derfor har vi et utvalgsarbeid på gang for å avgjøre hvilken måte vi skal gjøre det på, sier Storberget til nrk.no.

Det litt underlige er at Norge i fjor så sent som i fjor skjerpet inn lovverket betydelig ved innføringen av et felles EU-regelverk kalt Infosoc, kjent som MP3-loven. Det er dog mulig at man denne gangen ikke vurderer selve lovverket, men strafferammene.

Den amerikanske ambassaden i Oslo forteller til NRK Dagsnytt at de har tatt opp saken med norske myndigheter flere ganger, men vil ikke gi noen detaljer.

Til toppen