USA: Bildesalg fra førerkortregistre stanset

En mediestorm rundt salget av bilder fra offentlige førerkortregistre til et privat sikkerhetsfirma har fått myndighetene i tre delstater til å reagere.

En mediestorm rundt salget av bilder fra offentlige førerkortregistre til et privat sikkerhetsfirma har fått myndighetene i tre delstater til å reagere.

Selskapet Image Data LLC i New Hampshire samler på personopplysninger, også bilder, og lagrer dem i egne samkjørte registre. En del av forretningsidéen er å selge sikkerhetsløsninger til varehandelen. I delstaten South Carolina er det innført en prøveordning der kassebetjeningen får opp kontoinnehaverens portrett på en egen liten skjerm dersom kunden vil betale med sjekk eller kort. Idéen er å avverge misbruk ved øyeblikkelig å kunne se om innehaver og kunde er samme individ.

Tre amerikanske delstater, Colorado, Florida og South Carolina, har supplert sine inntekter ved å selge offentlige opplysninger til Image Data. Prisen for et bilde fra et førerkortregister er én cent. Hittil er South Carolina den eneste der Image Data har fått iverksatt en prøveordning. Selskapet har henvendt seg til flere andre delstater, uten hell. Blant disse er selskapets hjemstat, New Hampshire.

Guvernør Jeb Bush i Florida kunngjorde søndag at han hadde gitt beskjed om at kontrakten med Image Data skulle avsluttes. Floridas personvernlovgivning er kjent for å være svært streng. Vedtaket i delstatsforsamlingen om å selge bilder til Image Data ble fattet uten debatt mot slutten av høstsesjonen, heter det i en pressemelding.

I en uttalelse tar Bush avstand fra det å lagre bilder av førerkortinnehavere for så å selge dem til helt andre formål. Han mener også at folk som ikke ønsker at noen skal selge bilder av dem, må gis anledning til å uttrykke dette kravet og til å få eventuelle solgte bilder fjernet fra databaser som selger slike opplysninger. Hvis guvernørens syn vedtas av delstatsforsamlingen, betyr det at førerkortregisteret enten må avslutte bildesalget, eller åpne for at alle i registeret kan nekte det å oppbevare bilder.

Ifølge New York Times hade Florida rukket å tjene 140.000 dollar på å selge 35.000 bilder til Image Data da salget ble stanset.

I Colorado har guvernøren iverksatt tiltak for å få vedtaket omgjort, i samarbeid med representanten som i sin tid fremmet forslaget som gjorde det lovlig å selge bilder til Image Data.

I South Carolina har det sjefsanklageren (attorney general) satt i gang en juridisk prosess for å få stanset både prøveprosjektene og bildesalget.

Til toppen