- USA bør styre Internett

Internett er amerikansk, hevder vitenskapskomitéen i den amerikanske kongressen. Nå vil komitéen fremme lovforslag for å hindre de internasjonale domenenavnene i å driftes utenfor USA.

- Om handelsdepartmentet anbefaler internasjonal drifting av domenenavnene utenfor USA, vil vitenskapskomitéen fremme et lovforslag som hindrer det, sier Chip Pickering til Wired.

Som formannn i kongressutvalget for grunnforskning har Pickering ledet en senatshøring om administrering av internasjonale domenenavn.

En internasjonal ad hoc-komite (IAHC) har tidligere i år foreslått å legge sju nye navn til det internasjonale domenenavnsystemet. Samtidig ble det foreslått å delegere administrasjonen av de eksisterende tre .com, .net og .org domenene til flere aktører internasjonalt. De tre sistnevnte er i dag administrert av amerikanske Network Solutions Inc.

Dickerson skal ha vært spesielt kritisk lokaliseringsforslaget for et nytt organ for organisering av domeneregistreringer. Dette organet ble i IAHCs plan foreslått lagt til Geneve.

- Amerikanske skattebetalere, selskaper og myndigheter bygget Internett. Dette er noe unikt amerikansk, uttalte Pickering om denne delen av planen.

Don Heath, en av IAHCs grunnleggere, mener Pickering har misforstått forslaget totalt.

- Han er et respektert kongressmann, en skulle tro at han visste bedre. Men Internett er i søkelyset nå, så de tar avgjørelser basert på antakelser. Vi har pekt på Geneve som et egnet sted for lokalisering av et slikt organ, fordi Geneve er et internasjonalt sted, men det kan like gjerne legges til New York eller Virginia. Planen er på ingen måte fastlagt, sier han.

Det amerikanske handelsdepartementet har tidligere denne måneden varslet en rapport om de internasjonale domenenavnene. De signalene som har kommet til nå, kan tyde på at IAHCs forslag får mer motvind fra denne kanten.

Til toppen