USA ett skritt nærmere patentreform

Senatets juridiske komité har vedtatt et kompromiss som også IT-bransjen kan leve med.

Capitol Place 1 i Washington DC, der senatet holder til. (foto: Harry Keely)
Capitol Place 1 i Washington DC, der senatet holder til. (foto: Harry Keely) (Bilde: Harry Keely)

Senatets juridiske komité har vedtatt et kompromiss som også IT-bransjen kan leve med.

Den amerikanske kongressen har diskutert patentreform i minst seks år. For IT-bransjen har det vært påkrevet å komme fram til en ordning som beskytter ekte fornyelse, samtidig som den begrenser virksomheten til patenttroll, og avverger søksmålsmotiverte tullepatenter på oppfinnelser som ikke representerer noen form for innovasjon.

Det har først og fremst stått strid om hvilke regler som skal gjelde for erstatningsbeløp ved patentbrudd, og for adgangen til å utfordre patenter etter at de er godkjent av USAs patentkontor.

I 2007 vedtok representantenes hus en ny patentlov. Den kom aldri gjennom senatet. Siden har arbeidet med patentreform stått i stampe i USA.

Før helgen skjedde det et gjennombrudd: Senatets juridiske komité vedtok, med 15 mot 4 stemmer, et kompromissforslag.

Forslaget har fått ros fra to grupper som representerer ulike interesser i forhold til patenter: Coalition for Patent Fairness, en koalisjon av store IT-selskaper som Apple, Cisco, Dell, Google, HP, Intel, Microsoft, Oracle, SAP og Symantec, og Innovation Alliance, en koalisjon av selskaper som i større grad lever av å lisensiere patentert teknologi, som Qualcomm og Dolby Laboratories. Begge gruppene understreker samtidig at forslaget ikke er ideelt, og at de har innvendinger mot deler av det.

Brede bransjeorganisasjoner som Software & Information Industry Association og Biotechnology Industry Organization har også uttalt seg positivt om kompromisset i senatskomiteen.

Capitol Place 1 i Washington DC, der senatet holder til. (foto: Harry Keely)
Capitol Place 1 i Washington DC, der senatet holder til. (foto: Harry Keely) Bilde: Harry Keely

Det viktigste med det nye kompromissforslaget, er at det går inn for å gi dommeren en ny rolle som «gatekeeper»: I praksis vil det si at de har større adgang til å legge premissene for hva en jury har anledning til å vedta, blant annet i forhold til erstatningsnivået. Et annet viktig moment er at lavere rettsinstanser må forholde seg til strammere retningslinjer rundt hva de kan akseptere av patentsøksmål. Hensikten her er å hindre patenttroll fra å peile seg ut rettsinstanser med et rykte for å favorisere dem, såkalt «forum shopping».

Utvidelsen av fullmaktene til dommeren har blant annet til hensikt å skille mellom sakene der et patent er vesentlig for et produkt, og der et omstridt patent er et av mange som definerer selve produktet. IT-bransjen er opptatt av at innehavere av uvesentlige patenter ikke skal få sine erstatningskrav beregnet med utgangspunkt i hele produktets samlede verdi og salg. Legemiddelindustrien har derimot vært bekymret for at et svekket erstatningsnivå kan oppmuntre flere til å framstille kopier av deres patentbeskyttede medisiner.

Blant de fire som stemte mot kompromisset i senatets juridiske komité var republikaner Orrin Hatch fra Utah, en av initiativtakerne til lovutkastet. Han forlot møtet da det ble klart at «gatekeeper»-paragrafen ville få flertall.

– Min primære hensikt med å arbeide for dette lovutkastet, har vært å bedre patenters kvalitet og begrense unødvendig og ødeleggende søksmål. Jeg tror ikke utkastet slik det nå foreligger, kan oppfylle disse målene, sa Hatch.

Det er et utbredt syn at USAs patentkontor er underfinansiert i forhold til oppgavene. Kompromissforslaget er kjemisk fri for formuleringer om å sikre en bedre finansiering, noe alle berørte bransjer sier er nødvendig. Ledelsen i senatskomiteen forklarer at dette er noe senatet i plenum må ta stilling til, og at det er mulig å fremme et slikt tilleggsforslag før senatet stemmer over lovutkastet.

    Les også:

Til toppen