USA etterforsker prisfiksing av minnebrikker

USA krever innsyn i kontaktene mellom verdens største produsenter av minnebrikker, antakelig på mistanke om prissamarbeid.

USA krever innsyn i kontaktene mellom verdens største produsenter av minnebrikker, antakelig på mistanke om prissamarbeid.

Antitrustavdelingen i USAs justisdepartement har krevd innsyn i kontaktvirksomheten mellom verdens fire største leverandører av minnebrikker: Samsung, Micron, Hynix og Infineon. Selskapene har bekrefter overfor amerikansk presse at de har mottatt et slikt krav, mens departementet offisielt ikke vil si noe utover at det pågår en etterforskning av minnebrikkebransjen. Under hånden er det bekreftet at det dreier seg om en etterforskning av mulige kriminelle forhold.

Den mest sannsynlige forklaringen på etterforskningen skal være at det dreier seg om mistanke om pris- og produksjonssamarbeid i forbindelse med det kortvarige prishoppet i mars, der en standard 128 megabiters DRAM-brikke nådde et nivå på fire dollar. Før jul var prisen under to dollar, og siden begynnelsen av juni er man tilbake på dette nivået.

Les også

I februar beskrev digi.no hvordan Hynix og Samsung forhandlet med PC-leverandører om å øke prisnivået:

Les også

Det verserte i den forbindelse rykter om at produsenter hadde avtalt seg i mellom å begrense produksjonen.

I april påsto Dell-sjef Michael Dell på en investorkonferanse at "et par DRAM-leverandører" utviste "kartellaktig oppførsel". Dell sikret seg deretter gode avtaler med mindre produsenter på Taiwan. Dette skal ha punktert tilløpet til kartellsamarbeid, og utløst prisraset ned til dagens nivå.

Problemet med kartellteorien som forklaring på etterforskningen, er mangel på motiv fra departementets side. Bransjens historie er spekket av langt verre prisbevegelser enn dem som har pågått det siste året, noe USAs myndigheter aldri har brydd seg om. Det lave prisnivået har ikke ført til klager fra kundene eller forbrukerne, og de eneste som rammes, er produsentene selv.

En mulig alternativ forklaring på etterforskningen, som ikke nevnes av de amerikanske avisene som omtaler saken, er at den kan ha sammenheng med etterforskningen av konkursen i energileverandøren Enron. En rapport fra Fechtor Detwiler, som digi.no omtalte i februar, gjorde rede for en Enron-tjeneste kalt "DRAM Price Risk Management", der Enron påtok seg rollen som mekler mellom PC-produsenter og minnebrikkeleverandører. Tjenesten skulle sikre PC-produsentene stabile minnepriser, mens Enron tok på seg risikoen med å handle kortsiktig i det labile minnemarkedet. Fechtor Detwiler mente denne tjenesten kunne ha bidratt til prisøkningen på minnebrikker fra november til årsskiftet.

Les også

Til toppen