USA fikk Kina til å trekke sær standard

Etter press fra USA er Kinas sære WLAN-standard utsatt inntil videre. Avgjørelsen kan få store følger.

Etter press fra USA er Kinas sære WLAN-standard utsatt inntil videre. Avgjørelsen kan få store følger.

De siste månedene har Kina kommet med en rekke utspill for å fastsette egne nasjonale standarder i strid med vedtatte eller allment anerkjente internasjonale standarder. Blant disse er:

  • en egen standard for RFID-brikker
  • en egen standard for digital multimediekomprimering, AVS, i motsetning til den anerkjente MPEG-4
  • en egen standard for tredje generasjonsmobil, ikke-kompatibel med blant annet den europeiske satsingen på UMTS
  • en egen standard, EVD («enhanced video disc») som skal være Kinas spesielle neste generasjons DVD-format
  • en egen standard, WAPI, for kryptering av trådløse lokalnett (WLAN), ikke-kompatibel med eksisterende og kommende standarder fra IEEE.

Av alle disse, er det WLAN-utspillet som har ført til størst umiddelbar bekymring i andre land. WAPI-direktivet til den kinesiske regjeringen slår fast at alt WLAN-utstyr i bruk i Kina skal følge WAPI-standarden, og at utenlandske leverandører må lisensiere teknologi fra regjeringsutpekte kinesiske konkurrenter. WAPI-kravet ville for eksempel gjort det umulig å bruke en vanlig Centrino-PC i et trådløst nettverk i Kina.

    Les også:

I forrige uke avholdt Kina og USA et handelspolitisk toppmøte i USAs hovedstad Washington DC. Både handelsminister Donald Evans og minister for internasjonal handel Robert Zoellick spilte ledende roller.

Etter møtet sa de kinesiske representantene at Kina har gått med på å utsette WAPI-direktivet, som skulle trådt i kraft allerede 1. juni i år, på ubestemt tid.

Det innebærer at kinesiske WLAN i overskuelig framtid vil holde seg til internasjonale standarder, og at utenlandske selskaper ikke tvinges til teknologisamarbeid med kinesiske konkurrenter. I stedet vil Kina samarbeide med IEEE og diskutere WAPI i vanlige IEEE-fora. Standardiseringsorganisasjonen er i gang med en større omgjøring av krypteringsordninger for WLAN, i tråd med det erkjente behovet for større sikkerhet i trådløse nett.

Den amerikanske Semiconductor Industry Association har hilset den kinesiske avgjørelsen, og peker på betydningen av at verdens tredje største marked for halvlederkomponenter nå holder seg til de samme standarder som resten av verden. Foreningen håper at ytterligere press vil kunne få Kina til å trekke regelen som gjør at merverdiavgiften for importerte halvlederkomponenter er 17 prosent, mens den kan komme ned i 3 prosent for tilsvarende innenlandsproduserte komponenter.

Kina gjorde en annen viktig innrømmelse. Landet lover å arbeide grundigere med sakskomplekset rundt vern av opphavsrett. Det innebærer løfter om flere tiltak, blant annet en offentlig kampanje mot piratkopiering, større anstrengelser for å bringe piratkopierere for retten, og en lovreform for å bringe kinesisk opphavsrettsregler mer i samsvar med internasjonale bestemmelser.

På toppmøtet ble det etablert ordninger for hvordan avtalene skal overvåkes av felles kinesisk-amerikanske arbeidsgrupper.

De fruktbare samtalene var frie for emner som tekstil og konfeksjon, valuta, menneskerettigheter og arbeidervern. Etter møtene omtalte de amerikanske regjeringsmedlemmene Kina i positive ordelag, blant annet som en stor og sulten kunde for amerikanske varer og tjenester.

Den antatte demokratiske kandidaten til USAs presidentvalg i november, John Kerry, kritiserte den nye positive holdningen til Kina og anklaget Bush-regjeringen for å se bort fra de 2,8 millioner amerikanske industriarbeidsplassene som er gått tapt mens George Bush har fungert som president.

Handelen mellom USA og Kina økte med 23,2 prosent i fjor, fordelt på 28,4 milliarder dollar i kinesisk import, og 163,7 milliarder dollar i kinesisk eksport.

Til toppen