USA forbereder offensiv kyberkrig

For USA er ikke kyberkrig bare et spørsmål om forsvar. Det handler også om angrep mot fiendens kontroll- og styringssystemer. Problemet med Taliban er at de har ingen.

Bush' rådgiver for IT-sikkerhet, Richard Clarke gjorde et stort poeng på Microsoft-konferansen Trusted Computing at USAs fiender kan forventes å angripe landets sårbare IT-infrastruktur, og at alle - også individer og den private sektoren - må være med på å betale for å gjøre infrastrukturen mer standhaftig.

Han kom ikke inn på det forholdet at USA selv har utviklet våpen til aggressiv bruk i en kyberkrig, og at kyberkrig er en viktig del av øvelser som Pentagon gjennomfører jevnlig. Våpnene utvikles av U.S. Space Command, forsvarsdepartementets avdeling for romkrig og kyberkrig. Formålet er å ramme fiendens forsvarssystemer og logistikk, og infisere programvare for å bryte ned viktige samfunnstjenester.

Slike våpen har ingen virkning mot Taliban-regjeringen i Afghanistan, en av de få i verden som holder seg borte fra Internett og ikke så noen grunn til å gjøre noe ekstra IT-arbeid i forbindelse med overgangen til år 2000. Derimot kan de tenkes brukt dersom krigen utvides til å omfatte mer moderne land som Irak, Syria og Iran, eller andre som kan angripes under påskudd av at de verner om terrorister.

Det er offisielt bekreftet av den forrige sjefen for USAs forsvarsoverkommando, general Henry Shelton, at serbiske datanettverk ble angrepet mens Kosovo ble bombet i 1999.

For øvrig uttaler en representant for U.S. Space Command til Reuters at det ikke er registrert tegn på kyberangrep fra terroristhold etter 11. september. Men Richard Clarke bekreftet offentlig i juni - han hadde koordineringsansvar på National Security Council på den tiden - at fiendtlig innstilte land har prøvd å snoke seg gjennom USAs nettverk for å finne sårbarheter som kan utnyttes i en krigssituasjon.

Til toppen