USA fryktet israelske Check Point

Check Point vil ikke lenger kjøpe opphavet til snokvarsleren Snort, pga innvendinger fra amerikanske myndigheter.

Check Point vil ikke lenger kjøpe opphavet til snokvarsleren Snort, pga innvendinger fra amerikanske myndigheter.

Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS), et amerikansk regjeringsorgan med deltakere fra flere departementer, har blant sine oppgaver ansvaret for å sikkerhetsklarere utenlandske overtakelser av amerikanske bedrifter. CFIUS gjorde seg bemerket i fjor for sine innvendinger mot Lenovos overtakelse av IBMs PC-avdeling. Det kom også i søkelyset nylig da det godkjente Dubai-selskapet DP Worlds overtakelse av amerikanske havner.

    Les også:

I fjor høst kunngjorde to internasjonalt kjente selskaper innen IT-sikkerhet, israelske Check Point og amerikanske Sourcefire, at de hadde inngått en avtale der Check Point skulle overta Sourcefire – inklusive ansatte og teknologi – for 225 millioner dollar.

Sourcefire ble grunnlagt i 2001 av Martin Roesch, internasjonalt kjent opphav til Snort, et verktøy for snokvarsling som distribueres i åpen kildekode under GPL-lisensen. Sourcefire-produktene bygger videre på teknologien i Snort, og ville gitt Check Point et viktig tilskudd til deres produkter.

Avtalen var godkjent av styre og aksjonærer i begge selskapene, og amerikanske antitrustmyndigheter hadde heller ingen innvendinger.

Det hadde derimot CFIUS.

I går kveld amerikansk tid, kunngjorde Check Point og Sourcefire at de trakk hele oppkjøpsavtalen.

– Det var blitt et svært langtrukkent og vanskelig prosess, og vi fant at det var bedre for oss å trekke oss, slik at vi kan konsentrere oss om våre kunder, var den offisielle begrunnelse som Check Point-sjef og -gründer Gil Shwed ga til Red Herring.

I pressemeldinger fra selskapene heter det at de akter å inngå et tett markedssamarbeid, samtidig som de holder teknologiene atskilt. Check Point legger til at de ikke utelukker at de kan overta andre amerikanske selskaper innen IT-sikkerhet i nærmeste framtid.

En ikke-navngitt kilde sier til Wall Street Journal at FBI og USAs forsvarsdepartement hadde innvendinger mot å gi et israelsk selskap kontroll over Snort som brukes for å verne mange amerikanske IT-systemer innen forsvar og etterretning. De mente videre at det var uholdbart å la utlendinger få kontroll over et selskap med følsom teknologi for å overvåke datatrafikk og avverge innbrud i IT-systemer.

Det at Snort-koden for lengst er tilgjengelig for alle, også kjente internasjonale terrorister, og hvilken rolle det da spiller om den eies av et amerikansk eller et israelsk selskap, er ikke gjenstand for kommentarer fra kilden til Wall Street Journal.

Check Point-sjefen sa i intervjuet med Red Herring at det har vært så mye hemmelighetskremmeri rundt saken at han ikke selv vet nøyaktig hva slags innvendinger CFIUS har.

Til toppen