USA går vekk fra nettnøytralitet. Hva betyr det for oss i Norge?

USA går vekk fra nettnøytralitet. Hva betyr det for oss i Norge?
Donald Trump vil avskaffe nettnøytralitet og la markedet få operere friere, uten brysom regulering. På bildet takket han amerikanske tropper over en telekonferanse, mens han feiret Thanksgiving på landstedet sitt på Mar-a-Lago i Florida. Nicholas Kamm, AFP

Ajit Pai (44) ble utpekt av Donald Trump til å lede USAs teletilsyn FCC Nå ryker nettnøytraliteten i USA, hvis vi skal tro