USA gjør datagenerert barneporno til straffbar utukt

USAs senat har enstemmig vedtatt en lov som gjør også datagenerert barneporno til straffbar utukt.

Senatet vedtok den nye ”Protect Act” med 84 stemmer mot 0. Forslaget var fremmet i fellesskap av republikaneren Orrin Hatch som leder senatets juridiske komite, og av den ledende demokraten på komiteen, Patrick Leahy.

USAs kongress vedtok en barnepornolov i 1996 som i april i fjor ble avvist av landets høyesterett fordi den ikke skilte mellom utukt og kunst. Høyesterett mente at formuleringene rammet både filmer som American Beauty, klassisk teater som Romeo og Julie, og barneporno. Leahy og Hatch mener de har fått til formuleringer som løser dette, ved å definere alt som gir seg ut for å være barneporno som utukt, slik at også datagenerert barneporno gjøres til en forbrytelse.

Formuleringene innebærer at aktoratet må bevise at hensikten med materialet var å få folk til å tro at det dreier seg om utuktig barnepornografi. Skal pornoleverandøren vri seg unna, vil det ikke lenger nytte å hevde at pornoen utelukkende dreier seg om datagrafikk. Den nye teksten krever at dette må bevises av leverandøren selv. Det innebærer at de må kunne dokumentere at produksjonen ikke på noe tidspunkt omfattet barn. Formuleringene medfører også at aktørene innen voksenporno må bevise at alle deres opptak utelukkende gjelder voksne, for å unngå å straffes som barnepornografer.

Den nye loven gjør det også til en forbrytelse å bruke barneporno til å oppmuntre mindreårige til å delta i seksuelle handlinger, og den skjerper strafferammene for barnepornografer.

Les mer om: