USA gransker omstridt videopatentselskap

Justisdepartementet retter antitrust-søkelyset mot MPEG LA.

USA gransker omstridt videopatentselskap

Justisdepartementet retter antitrust-søkelyset mot MPEG LA.

USAs justisdepartement etterforsker om patentpool-selskapet MPEG LA på utilbørlig vis forsøker å kvele bruken av den royaltifri videoteknologien som tilbys av Google. Dette skriver Wall Street Journal, som viser til ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

MPEG LA har ansvaret for å samle inn lisenspenger for alle patentene knyttet til den mye brukte videokodeken H.264. Google tilbyr på sin side den konkurrerende videokodeken VP8 royaltyfritt. VP8 benyttes blant annet i videoformatet WebM.

Representanter for MPEG LA, Apple og flere andre med interesser i H.264 har tidligere uttalt at VP8-teknologien garantert krenker patenter som ikke faller innunder den royaltyfrie ordningen som Google tilbyr. Så langt har det ikke blitt lagt fram konkrete bevis på dette, men MPEG LA forsøker nå å samle aktører med slike krav.

Ifølge Wall Street Journal har antitrust-etterforskere begynt å granske MPEG LA eller medlemmer av selskapet patentpooler, for å se om disse forsøker å ødelegge for VP8-teknologien ved å skape en juridisk usikkerhet om hvorvidt brukerne risikerer å krenke patenter ved å ta i bruk teknologien.

Også kontoret til California State Attorney General skal ha startet en tilsvarende granskning.

Verken Microsoft eller Apple, som begge eier en liten andel av patentene som berører H.264, har villet uttale seg om saken. Det har heller ikke Google eller etatene som skal stå bak granskningene.

Overfor Wall Street Journal vil MPEG LA-sjef Larry Horn verken bekrefte eller avkrefte om selskapet er under granskning. Men han sier at gruppen ikke forsøker å ta livet av en konkurrent, og at den er agnostisk om hvilket videoformat som blir rådende.

– Vi er i praksis en nærbutikk for lisensiering av patenter, sier Horn.

    Les også:

Til toppen