USA: Hacker kjent skyldig

Sommeren 1995 skrev hackeren "Happy Hardcore" et program som ga ham gratis tilgang til online-tjenesten America Online (AOL).

Sommeren 1995 skrev hackeren "Happy Hardcore" et program som ga ham gratis tilgang til online-tjenesten America Online (AOL).

20-år gamle Nicholas Ryan var student ved Yale University da han i juni 1995 skrev programmet AOL4Free som gjorde det mulig å komme seg forbi brannmuren til AOL og få gratis tilgang til hele nettverket. Ryan brukte programmet selv, og distribuerte det til flere andre personer.

AOL er en onlinetjeneste med nesten 8 millioner betalende brukere, som ser ut til å være i en vellykket omstillingsfase etter det første Internett-sjokket. AOL tilbyr sine abonnenter en rekke fordeler i tillegg til Internett-tilgang. Noe av det tjenesten reklamerer med, er at sikkerheten for brukerne er langt høyere enn på Internettet.

AOL skal ha oppdaget Ryan og andres ulovlige virksomhet på et tidlig stadium. Etter å ha samlet sammen bevismateriale, tok tjenesten kontakt med Secret Service og oppgraderte sikringstiltakene slik at AOL4Free ble satt ut av spill.

Under rettssaken erkjente Ryan seg skyldig. Han risikerer en bot på inntil 250.000 USD (1,6 millioner NOK) og inntil fem års fengsel. Dom faller i mars.

Dette skal være første gang en onlinetjeneste har vunnet en sak mot en hacker.

En talsperson for AOL, Tatiana Gau, sier at tjenesten har forpliktet seg til å sørge for medlemmenes sikkerhet og personvern, og at dommen understreker hvor alvorlig man tar denne forpliktelsen.

(Ifølge en fersk undersøkelse fra http://www.jup.com.http://www.jup.com>Jupiter Communications er AOL i ferd med å omdanne seg fra innholdsformidler til en blanding av innholdsprodusent og -formidler. Prosessen ser ut til å være vellykket, men kan i løpet av år 2000 føre til en konflikt mellom AOL og dagens innholdsleverandører, fordi den oppretter et konkurranseforhold mellom AOL og de viktigste partnerne. I en tilsvarende situasjon valgte IBM i desember i fjor å legge ned online nyhetstjenesten infoSage, nettopp for å unngå å komme i dobbeltstilling som både leverandør og formidler av innhold. Her i Norge sliter for eksempel SOL med en tilsvarende identitetskrise.)

Til toppen