USA innfører elektronisk domstol

Utah blir den første staten i USA som innfører "the Digital Signature Act" og forbereder alle rettsaker via datanettverk.

Utah blir den første staten i USA som innfører "the Digital Signature Act" og forbereder alle rettsaker via datanettverk.

Det juridiske miljøet i USA følger delstaten Utah med argusøyne når de i sommer innfører et elektronisk system for overføring av informasjon.

I forkant av rettssakene vil saksopplysninger sendes mellom domstol, forsvarsadvokater og påtalemyndigheter over datanettverk, melder Telias Passagen.

I tillegg har Utah innført "the Digital Signature Act", noe som innebærer at signaturer på elektroniske dokumenter sidestilles med underskrifter på papir.

Til toppen