USA kaster mail i søpla

USAs kongress klubbet tirsdag gjennom et lovforslag som kan gjøre såkalt spam ulovlig. Det betyr at du innen kort tid vil slutte å få amerikansk reklame du ikke har bedt om.

USAs kongress klubbet tirsdag gjennom et lovforslag som kan gjøre såkalt spam ulovlig. Det betyr at du innen kort tid vil slutte å få amerikansk reklame du ikke har bedt om.

Ifølge Wired News har flere og flere amerikanere sett seg lei av alt søplet de mottar i e-posten. Lovforslaget, som er basert på en eksisterende lov mot å "bombe" faksmaskiner, ble vedtatt med et overveldende flertall i Representantenes hus, og ventes å få bred støtte i den videre behandlingen i Senatet.

En av hovedpersonene bak forslaget er republikaneren Heather Wilson som mener dette er et stort steg i riktig retning. Det gjør det mulig for nettbrukerne å sperre for den irriterende og tidvis støtende strømmen av søppelpost som fyller opp innkurvene på datamaskinen.

- Som forbrukere skal vi ha den makten det krever for å stoppe forsøpling av våre, og våre barns datamaskiner. Enkelte beregninger viser at bortimot en tredjedel av all søppelet vi mottar er av pornografisk karakter, sier hun.

- Denne loven ville kunne tillate foreldre og forbrukere å si at grensen er nådd, og dermed sette en stopp mot å få proppet innboksen med uønsket søppel.

Amerikanske email-brukere er meget positive til at myndighetene går aktivt inn for å bryte ned problemet og håper at loven virkelig blir gjennomført.

Skulle den bli vedtatt og tatt i bruk vil man kunne henvende seg ved overtramp til FCC, som skal håndheve og utøve loven. De vil ha myndighet til å bøtlegge disse såkalte "spammers", søppelpostmennesker, med beløp fra 500 dollar dvs 4.500,- kroner, opptil 50.000 dollar tilsvarende 450.000,- kroner.

Senatet vil ventelig stemme for forslaget fra Wilson i september.

Til toppen