USA klager Kina til WTO

USA er irritert over at Kina krever moms på importerte halvlederkomponenter.

Formelt gjelder den kinesiske merverdiavgiften på 17 prosent både importerte og innenlandsproduserte halvlederkomponenter. Men de innenlandske produsentene får refundert alt unntatt tre prosent. Som WTO-medlem siden 1971 har Kina forpliktet seg til lik beskatning.

Hittil har USA nøyd seg med å ta opp regelbruddet gjennom direkte forhandlinger. Nå er det presidentvalgår, og handelsunderskudd og tap av arbeidsplasser til utlandet preger valgkampen til Demokratene. Dette betraktes som avgjørende for Bush-regjeringens utspill i går, der USA klaget den kinesiske beskatningspraksisen til WTO. Det er første gang USA gjør noe slikt.

Kina produserte halvlederkomponenter for opptil 30 milliarder dollar i 2003, og kan øke verdien til 40 milliarder dollar i år. Mye skjer på anlegg eid av internasjonale produsenter, og går ofte rett til eksport. Det innenlandske markedet for halvlederkomponenter skal ifølge offisielle kinesiske tall være fem ganger større enn det egenproduksjonen kan dekke.

Det er med andre ord foreløpig ingen problemer for utenlandske produsenter å få solgt sine komponenter i Kina, trass i ekstraskatten. Amerikanske selskaper eksporterte halvledere til Kina for over to milliarder dollar i fjor, slik at halvlederkomponenter er USAs tredje største eksportartikkel til Kina, etter sivile fly og soyabønner. Men eksporten faller, og handelsunderskuddet kom opp i 124 milliarder dollar i fjor.

Bransjeorganisasjonen Semiconductor Industry Association (SIA) har gitt utspillet full støtte. Fagforbundet AFL-CIO ba denne uken Bush-regjeringen innføre straffetoll på kinesiske importvarer for å presse landet til bedre lønns- og arbeidsvilkår, og gjøre det enklere for amerikanske varer å konkurrere på pris.

Japan har bedt om å bli part i WTOs behandling av den amerikanske klagen. Landet økte sin eksport til Kina med 33 prosent i 2003, og vil nødig foreta seg noe som kan bremse veksten, selv om de er utsatt for den samme skatteforskjellsbehandlingen som USA.

Ved åpningen av en stor halvledermesse i Shanghai onsdag – Semicon China 2004 – slo sjefen for taiwanske SMIC fast at den kraftige utvidelsen av folkerepublikkens produksjonskapasitet ikke vil bidra til overproduksjon i verdens målestokk. SMIC bygger et produksjonsanlegg som vil være i stand til å dekke fem til seks prosent av fastlandskinas behov, og at 40 prosent av kapasiteten innen halvlederskiver vil gå til kunder i utlandet.

En representant for regjeringen i Beijing sa at IT og elektronikk nå står for 44 prosent av all kinesisk eksport, og sysselsetter over fire millioner arbeidstakere, 11 prosent flere enn for et år siden.

Les mer om: