USA-koalisjon forsvarer jobbeksport

Mektige krefter i USA tar opp kampen mot nye proteksjonistiske tendenser hos politikerne.

Mektige krefter i USA tar opp kampen mot nye proteksjonistiske tendenser hos politikerne.

Proteksjonistiske initiativ florerer i USA for tiden. I nasjonalforsamlingen er det en rekke lovforslag som tar sikte på å begrense selskapers muligheter til å bytte ut arbeidsplasser innenlands med like kompetent men rimeligere arbeidskraft utenlands. I 30 delstater er 80 liknende lovforslag fremmet, skriver Wall Street Journal.

I presidentvalgkampen har de fremste vordende kandidatene for demokratene lagt an en proteksjonistisk tone. John Kerry støtter blant annet et forslag om å kreve at medarbeidere i callsentre forteller hvilket land de arbeider i straks de tar en samtale. Ikke at republikanerne er prinsipielt uenige. Bush-regjeringen har vedtatt ordninger for å hindre selskaper som får offentlige kontrakter fra å flytte arbeidsplasser til andre land. Her siktes det spesielt mot store IT-selskaper.

Mange IT-selskaper som forbereder å eksportere arbeidsplasser til India og andre asiatiske land, har overgangsordninger der utlendinger gis opplæring i USA. Flere lovforslag tar sikte på å begrense disse selskapenes muligheter til å la utlendinger arbeide midlertidig i USA.

Mektige krefter er bekymret over denne tendensen som de mener virker mot sin hensikt og på sikt vil redusere USAs økonomiske vekst og sysselsetting. De – blant andre U.S. Chamber of Commerce, Business Roundtable, American Bankers Association, National Association of Manufacturers og Information Technology Association of America – har dannet Coalition for Economic Growth and American Jobs.

Koalisjonen peker på at mange av de foreslåtte proteksjonistiske tiltakene vil føre til økte offentlige og private utgifter, og at de strider mot USAs internasjonale forpliktelser i henhold til verdens handelsorganisasjon WTO. Den mener at myndighetene heller bør øke støtten til utdanning innen vitenskap og teknologi, til forskning og utdanning, og til å omskolere dem som mister jobbene sine. Et konkret forslag fremmet av IT-bransjen er å tilby skattelettelser for selskaper med egne videreutdanningsopplegg for sine ansatte.

Til toppen