USA mener Microsoft er dårlig til å dokumentere

Heller ikke Microsofts nyeste forsøk på å oppfylle kravene i forliket fra 2002 strekker til.

USA mener Microsoft er dårlig til å dokumentere

Heller ikke Microsofts nyeste forsøk på å oppfylle kravene i forliket fra 2002 strekker til.

I likhet med monopoldommen i EU, krever monopolforliket mellom USAs justisdepartement og Microsoft fra 1. november 2002 – datoen det ble godkjent av dommeren, nøyaktig ett år etter at det ble inngått – at selskapets konkurrenter gis rimelig tilgang til dokumentasjon om hvordan deres programvare skal kunne samspille mest mulig effektivt med Windows. I forrige uke advarte EU at Microsoft kunne pålegges nye rekordbøter hvis de ikke føyer seg. I går offentliggjorde USAs justisdepartement kritiske merknader på selskapets tredje forsøk på å etterkomme kravene.

    Les også:

Departementets kritiske bemerkninger kommer i en såkalt statusrapport der dokumentasjonen som Microsoft leverte 21. februar, vurderes.

I fjor fikk Microsoft en kraftig advarsel, og beskjed om å levere dokumentasjon som var både fyldigere og mer lettlest enn alt som var levert i årene etter forliket. Selskapet tok seg sammen og leverte en fullstendig omskrevet versjon, døpt «Milestone 1». I en statusrapport fra november, skrev justisdepartementets tekniske komité at denne dokumentasjonen ikke var god nok. Microsoft svarte med å levere «Milestone 2» og «Milestone 3» henholdsvis 18. desember og 21. februar.

Microsoft visste nok at heller ikke «Milestone 3» var tilfredsstillende, siden de samtidig søkte om ytterligere to måneder for å kunne gjøre en skikkelig jobb.

I statusrapporten står det blant annet følgende:

– Saksøkerne er bekymret over at Microsoft ikke er i stand til å følge den opprinnelige timeplanen. De er spesielt urolige over at Microsoft, på dette seine tidspunktet, fortsatt oppdager protokoller som skulle vært med i den opprinnelige dokumentasjonen.

Ifølge Microsoft har en intern revisjon ført til at det ble oppdaget enda flere protokoller som måtte dokumenteres. Selskapet anfører også at omskrivingen må ta hensyn til reaksjoner på den opprinnelige dokumentasjonen, og at de har undervurdert hvor land tid det tar å dokumentere nye protokoller som er en del av den kommende Longhorn-utgaven av Windows Server.

Microsoft sier videre at de arbeider med en rekke programvarepakker som skal brukes til å verifisere dokumentasjonen. Disse skal være klare innen utgangen av mars.

313 Microsoft-ansatte arbeider fulltid på dokumentasjonsprosjektet.

USAs justisdepartement har innkalt Microsoft til samtaler neste uke.

Til toppen