USA-Monster vil erobre Europa

Rekrutteringsportalen Monster.com "keeps on truckin´" og fortsetter med sine ambisiøse planer for å erobre det europeiske markedet. Foreløpig ser alt svært lyst ut.

Rekrutteringsportalen Monster.com "keeps on truckin´" og fortsetter med sine ambisiøse planer for å erobre det europeiske markedet. Foreløpig ser alt svært lyst ut.

Mens europeiske Jobpilot, Jobline og StepStone sliter med å overbevise aksjemarkedet om at de vil nå positiv kontantstrøm en gang i fremtiden, dundrer konkurrenten Monster.com over den amerikanske prærien.

I første kvartal hadde Monster.com en omsetning på 129,2 millioner dollar og et driftsresultat på solide 32,5 millioner dollar.

Selskapet har tidligere sagt at det vil operere med en margin på 25 prosent når omsetningen kommer opp i 500 millioner dollar på årlig basis. Dette målet ser dermed ut til å være i ferd med å oppfylles i løpet av året.

Selskapets ledelse kommenterer det gode resultatet med behov for reduserte markedsføringskostnader. Hvilket ifølge ledelsen gjenspeiler selskapets etter hvert dominerende markedsposisjon i kombinasjon med konsolidering og avvikling av konkurrenter både i USA og Europa.

De innsparte kostnadene vil nå omallokeres til sterkere innsats i form av salgspersonell spesielt i det europeiske markedet. Ledelsen sier videre at selskapet sterke balanse setter dem i en god posisjon til å foreta oppkjøp og gjøre investeringer som styrker konsernets markedsposisjon i det globale markedet både på kort og lang sikt.

Morselskapet TMP har en kontantbeholdning på nesten 530 millioner dollar og en egenkapital på i overkant av én milliard dollar.

I USA har Monster etterhvert opparbeidet en markedsandel like i overkant av 50 prosent. Selskapet mener at de nå ser den samme trenden i Europa som de opplevde i USA i 1998, med arbeidsgivere som stadig bruker en større del av rekrutteringsbudsjettene til internettløsninger.

Ledelsen mener videre at kapitalbasen og produktene på noe sikt vil bringe dem opp i europeiske markedsandeler på linje med de selskapet har i USA. 

Virksomhetsområdet Monstermoving.com, som tilbyr en rekke tjenester vedrørende boligkjøp og relokalisering/flytting, hadde i første kvartal en omsetning på 3,6 millioner dollar.

Til toppen