USA: Nær dobling av antall kvinner som kjøper på web

Nesten annenhver amerikaner bruker Internett. Kvinnenne kommer stadig sterkere med, også når det gjelder handel på nettet.

Nesten annenhver amerikaner bruker Internett. Kvinnenne kommer stadig sterkere med, også når det gjelder handel på nettet.

I USA og Canada viser statistikken nå at det 92 millioner personer over 16 år som bruker Internett, skriver Wall Street Journal. Det er NielsenMedia Research og CommerceNet som står bak undersøkelsen.

Kjønnsfordelingen blant de amerikanske nettbrukerne blir stadig jevnere. I denne undersøkelsen kommer det fram at 54 prosent av nettbrukerne er menn og 46 prosent kvinner.

Av de som kjøper varer på nettet, er 62 prosent menn, mot 71 prosent i fjor.

Andelen amerikanske kvinner som handler på nettet har altså økt betraktelig. I forhold til en undersøkelse forettatt for ni måneder siden, har det prosentvise antall kvinner som har foretatt minst ett innkjøp på nettet, økt med 80 prosent. Ifølge de ansvarlige for undersøkelsen, skyldes dette blant annet et mye større utvalg av varer man får kjøpt på nettet.

- Antall produkttyper man får kjøpt på nettet er virkelig mye større enn i de siste årene. Da kunne man kun kjøpe datautstyr og programvare, ting som hovedsaklig appellerte til et mannlig publikum, sier Jerome Samson til Wall Street Journal.

Kvinner kjøpte for det meste bøker, CD-er og videoer med 9,6 millioner kjøp i disse produktgruppene til sammen. Antall datamaskiner kvinner kjøpte over Internett økte med 160 prosent til 1,3 millioner .

Menn kjøpte også mest produkter i produktgruppene bøker, CD-er og videoer, men kjøpte også langt flere datamaskiner - 4,1 millioner.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 7.200 personer i Nord-Amerika.

Nettbrukere i USA
1999 92 millioner
1998 79 millioner
1997 58 millioner
Til toppen