USA: Offentlig anbudstjeneste

På et web-sted i Washington kan du få detaljert informasjon om alle anbudsinnbydelsene fra den amerikanske regjeringen. En tilsvarende tjeneste er også påtenkt i Norge.

På et web-sted i Washington kan du få detaljert informasjon om alle anbudsinnbydelsene fra den amerikanske regjeringen. En tilsvarende tjeneste er også påtenkt i Norge.

Den amerikanske regjeringen har opprettet et eget web-sted for å hjelpe firmaer til å finne fram til passende offentlige anbudsinnbydelser. The Federal Marketspace gjelder bare føderale anbudsinnbydelser, ikke innbydelser på delstatsnivå og lavere.

Web-stedet inneholder en blanding av gratis og betalte tjenester, og kan også leveres gjennom en abonnementsordning. En egen pakke til 600 USD i året, kalt ContractSearch gir flervariabel søkeadgang til en database over alle aktive føderale kontrakter, Active Federal Contract Base. Det tilbys gratis demonstrasjoner av både ContractSearch og den vanlige abonnementsordningen.

Blant gratistjenestene er nyheter rundt aktuelle anbudsinnbydelser og endringer i lovverk og reglementer.

En uavhengig nyhetstjeneste, Washington Technology Online, kompletterer The Federal Marketplace på journalistisk vis, blant annet med aktuelle analyser.

Informasjonssjef Leiv Ellingsen i Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) sier at det er mye arbeid på gang for å leve opp til EØS-kravene om tilgjengelighet.

– Norge har løst dette foreløpig ved en spesialutgave av lysingsbladet som formidler alle anbudsinnbydelser over minste nivået. Det arbeides med å gjøre dette elektronisk, sier Ellingsen.

I dag legges noen av PSDs anbud ut elektronisk, i Forvaltningsnettprosjektet.

– Det er nok i prinsippet meningen å ordne statlige anbud elektronisk, avslutter Ellingsen. – Men jeg har verken detaljer eller noe tidsperspektiv på det.

Til toppen