USA på vikende front i patentracet

Patenttallene for 2008 viser hvordan teknologisk fornyelse forskyves til Asia.

USA på vikende front i patentracet

Patenttallene for 2008 viser hvordan teknologisk fornyelse forskyves til Asia.

IFI Patent Intelligence publiserte i dag en analyse av patentmengden innvilget av USAs patentkontor i 2008. IFI har levert slike analyser årlig i rundt femti år.

IBM har i nærmest alle år tronet øverst på denne listen. Det gjør de i 2008 også, med bedre margin enn i fjor: Avstanden til nummer to på listen, Samsung, har økt.

Tallet på innvilgede patenter er bare marginalt større enn i 2007: 157 774 i 2008 mot 157 284 i 2007.

IFI skriver at analysene deres tyder på at USAs langvarige dominans innen nye patenter innvilget av landets patentkontor kan være i ferd med å glippe.

I fjor sto amerikanske selskaper for halvparten av de innvilgede patentene. I 2008 er andelen symbolsk nok redusert til 49 prosent. Blant de ti selskapene med flest patenter, er bare fire amerikanske, mot fem i 2007. Blant de 35 selskapene med flest patenter, er det nå bare 12 amerikanske. Disse 35 selskapene står for i underkant av 40 000 patenter, altså litt over 25 prosent.

Japan, derimot, har fem blant de øverste ti, og 14 av de øverste 35. Japanske selskaper har en langt mindre andel av det samlede tallet på patenter enn USA, 23 prosent mot 49 prosent. De øvrige landene er Tyskland (6 prosent), Sør Korea (5 prosent) og Taiwan (4 prosent).

Patenter innvilget av USAs patentkontor i 2008, fordelt per selskap. (kilde: IFI Patent Intelligence)
Patenter innvilget av USAs patentkontor i 2008, fordelt per selskap. (kilde: IFI Patent Intelligence)

De fem selskapene som topper listen, økte alle sitt patenttall betraktelig fra 2007 til 2008. IBM økte med 33 prosent til 4 186 patenter. Det er første gang noe selskap får innvilget mer enn 4 000 patenter på ett år.

På de neste plassene skjedde følgende: Samsung økte med 29 prosent til 3 515, Canon økte med 2 114, og Microsoft økte med 24 prosent til 2 030.

IFI advarer at mengden innvilgede patenter ikke kan brukes som mål på hvilken innvirkning den pågående økonomiske krisen har på den teknologiske fornyelsen.

Patentene som ble innvilget i fjor, ble søkt om i 2005 og 2006. USAs patentkontor har i dag 1,2 millioner patentsøknader til vurdering. Søknadsmengden økte med 6 prosent til 466 147 fra 2007 til 2008. IFI sier at den økonomiske nedgangen i 2001 kunne spores i en nedgang i innvilgede patentsøknader i årene 2003 til 2005.

Andre bemerkninger fra IFI går ut på at markedssektorene halvledere og «multipleks kommunikasjon» har flest innvilgede patenter, med rundt 4 430 hver. Etter disse to elektronikkrelaterte sektorene kommer legemidler med 2 990 patenter og bioteknologi med 2 680 patenter.

Selskapene som taper terreng innen fornyelse er Sun, med 17 prosent færre patenter, og Micron med en nedgang på 15 prosent fra 2007 til 2008. Tre fra topp 35-listen i 2007 er borte fra årets liste: Bosch, Kodak og Sanyo.

Det er også verdt å merke seg at HP fikk innvilget færre patenter i 2008 enn i 2007: 1 424 mot 1 466.

Dette gjenspeiler en strategisk endring som skjedde da Mark Hurd overtok som toppleder etter Carly Fiorina. Det året kunne HP skryte av å stå på tredje plass på listen til IFI. Hurd prioriterte effektiv drift, og var mindre innstilt enn forgjengeren på å bruke ressurser på patentsøknader. Opphavsrettstrateg Kevin Light i HP forklarer til Wall Street Journal at man nå legger vekt på kvalitet framfor kvantitet i patentarbeidet. Ifølge en analytiker kan dette innebære at HP holder en del fornyelser for seg selv, framfor å brette dem ut i offentlige patentsøknader.

    Les også:

Til toppen