USA: Politisk lobbyvirksomhet mot nettsteder

Den amerikanske handelsministeren har henvendt seg til web-annonsører og nettsteder for å få dem til å følge opp IBMs personvern-initiativ. Han håper på en pyramideeffekt.

Den amerikanske handelsministeren har henvendt seg til web-annonsører og nettsteder for å få dem til å følge opp IBMs personvern-initiativ. Han håper på en pyramideeffekt.

Handelsminister William Daley opplyser til Associated Press at han er imponert over IBMs avgjørelse om å fjerne sine annonser fra alle websteder som ikke har nedfelt eksplisitte personvern-retningslinjer. Han har sendt brev til de 20 største webannonsørene i USA, og de 400 største webtjenestene uten personvern-notiser.

Den politiske oppfordringen om å følge IBMs eksempel er uvanlig sterk.

Det var i forrige måned at Store Blå annonserte at de ville trekke tilbake alle annonser fra nettsteder som ikke oppfylte selskapets rigide krav til personvern (se egen sak i margen, evt. under denne artikkelen). IBM mente at brukerne hadde en rett til å få vite i hvilke sammenhenger navn og personlig informasjon ble benyttet av nettstedene. Dataselskapet ville dermed tvinge alle til å følge retningslinjene..

I første omgang gjelder det Nord-Amerika, men IBM regner med at Europa er blant de områdene som vil bli satt søkelys på i neste runde. Selskapet har estimert at kun 30 prosent av alle de globale tjenestene de annonserer på i dag oppfyller kravene.

IBM kommer til å bruke rundt 60 millioner dollar på webannonsering i 1999.

Den amerikanske handelsministeren mener at personvern-notisene vil hjelpe netthandelen og gi konsumentene større tillit til den enkelte nett-tjeneste. Han viser til en amerikansk undersøkelse der ni av ti amerikanere sier de gjerne ønsker å vite hva den personlig informasjonen de legger igjen på et nettsted brukes til.

- Vi må alle spre budskapet. Kanskje er det som er pyramidespill; hver enkelt konverterer ti mennesker som igjen konverterer ti nye som igjen…, sa Daley til en forsamling IT-ledere i Silicon Valley nylig.

Til toppen