USA regulerer avlytting av mobiltelefoner

Det amerikanske teletilsynet FCC oppdaterer reglene for avlytting av mobiltelefoner etter FBIs krav, men utsetter det vanskelige problemet om avlytting av Internett.

Det amerikanske teletilsynet FCC oppdaterer reglene for avlytting av mobiltelefoner etter FBIs krav, men utsetter det vanskelige problemet om avlytting av Internett.

I 1994 vedtok den amerikanske kongressen en lov kjent som "Communications Assistance For Law Enforcement Act" (CALEA). Loven ga retningslinjer for hvordan reglene for telefonavlytting skulle ajourføres i samsvar med den teknologiske utviklingen, særlig med tanke på nye digitale tjenester og mobiltelefoni. Ansvaret for å utforme det nye regelverket bli gitt til det føderale teletilsynet FCC (Federal Communications Commission).

Det føderale politiet FBI uttrykte sin tolkning av loven ved å be om ni spesifikke tiltak, og fikk full støtte for disse fra justisdepartementet i Washington.

Retningslinjene som FCC kunngjorde fredag, viser at seks av FBIs og departementets ni krav er tatt til følge.

En av de viktigste nyhetene er at FBI gis anledning til å registrere hvor en avlyttet mobiltelefon befinner seg. Men FCC tillater dette bare når samtalen starter og slutter. FBI får ikke tilgang til annen informasjon enn hvilke sendere telefonen benyttet. Mer moderne metoder som kan brukes til å fastsette innefor noen få meter hvor telefonen befinner seg, får ikke avlytterne tilgang til. Slik nøyaktig geografisk posisjonering er en viktig del av flere nye tjenester, blant annet nødoppringing og nye typer opplysningstjenester (av typen "hva er restaurantene i dette nabolaget", "hvor er den nærmeste trikkeholdeplassen" osv). Nøyaktig posisjonering i forbindelse med nødsfall er forøvrig noe FCC tidligere har pålagt operatørene å sørge for.

FCC utsetter en viktig avgjørelse, nemlig om eller i hvilken utstrekning Internett-basert samband skal omfattes av de nye retningslinjene for avlytting. Årsaken er blant annet teknisk: Det er vanskelig å finne ut hvordan avlytting av pakkebasert samband skal kunne målrettes mot de bestemte pakkene som tillatelsen gjelder.

FCC pålegger teleselskapene og utstyrsleverandørene å etterkomme de nye kravene i to etapper, med frister henholdsvis 30. juni 2000 og 30. september 2001. Flere ledende aktører har allerede protestert og varslet at fristene er altfor knappe.

Et annet problem gjelder kostnader. Kongressen har satt av 500 millioner dollar for å dekke det offentliges andel av det det vil koste å etterkomme de nye retningslinjene. Men industrien protesterer fordi de tror de reelle utgiftene vil være på flere milliarder dollar.

Justisminister Janet Reno sier hun er svært tilfreds med FCCs nye retningslinjer. Personvernaktivistene er delt, men noen har varslet at de vil utfordre retningslinjene gjennom rettssystemet.

Til toppen