USA samler sitt kyberforsvar

President Donald Trump har gitt ordre om å samle og styrke det amerikanske kyberforsvaret i en ny overkommando.

Donald Trump. (arkivfoto)
Donald Trump. (arkivfoto) (Bilde: REUTERS/Kevin Lamarque)

President Donald Trump har gitt ordre om å samle og styrke det amerikanske kyberforsvaret i en ny overkommando.

Den planlagte omorganiseringen ses som et signal om at elektronisk krigføring, både defensivt og offensivt, skal styrkes strategisk. Det amerikanske kyberforsvaret – US Cyber Command eller Cybercom – blir nå en uavhengig enhet og skal ikke lenger være underlagt Central Command, overkommandoen for USAs operasjoner i Midtøsten, Nord-Afrika og Sentral-Asia.

– Den nye, samlede kommandoen vil styrke kyberforsvaret og skape flere muligheter til å forbedre landets forsvar, sier Trump i en uttalelse.

– Ved å løfte fram kyberforsvaret viser vi vår skjerpede innsats mot kybertrusler og bidrar til å forsikre våre allierte og partnere og å avskrekke våre motstandere fortsetter han.

Inntil videre skal den nye enheten ledes av admiral Michael Rogers, som også leder etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). NSA er USAs fremste enhet for elektronisk etterretning og har også hatt det øverste ansvaret for kyberforsvaret. Over tid kan han bli erstattet av en egen kyberforsvarssjef.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen