USA sier nei til nett-nøytralitetet

USA sier nei til nett-nøytralitetet

Det amerikanske justisdepartementet mener det er lov å ta betalt av innholdsleverandører.

Her i Norge har det vært mye oppstyr rundt Telenors frakobling fra Nix-punktet. Debatten handlet om nett-nøytralitet - om Internett-leverandørenes har lov til å ta betalt fra leverandører av ulike former for innhold.

Blant annet har Google og deres Youtube blitt møtt med krav om betaling fordi man sender ut så mye innhold. For all nettvideoen spiser enormt med kapasitet, men kritikere nettnøytralitet angriper nettopp hovedprinsippet om fri flyt.

I USA har debatten rullet lenge og nå det amerikanske jusisdepartementet ja til kravet om ekstra betaling. Internett-leverandører hevder de ønsker å gi eller må gi prioritet til visse typer trafikk, blant annet video og derfor må ha betalt for dette. Amerikanske internett-leverandører ønsker å ta betalt både fra innholdsselskaper - og enkelt-brukere.

Departementet har instruert Federal Communications Commission, det amerikanske teletilsynet. FCC er i mot, men kan nå altså bli overstyrt av Bush-administrasjonen.

Innfører USA mulighet for ekstra-prising, vil dette raskt kunne påvirke situasjonen i andre land fordi så mange av de store internett-leverandørene og innholdsselskapene er amerikanske.

Til toppen