USA skjerper tonen mot monopoler

Obama vil gjøre om på Bush-regimets ryggmargsstøtte til «big business».

USA skjerper tonen mot monopoler
Bilde:

I et utspill tidligere denne uken – altså før EU-kommisjonens offisielle kunngjøring om milliardboten mot Intel – signaliserte USAs president Barack Obama en endring i regjeringens politikk overfor store selskaper som bruker sin markedsdominans til å skvise konkurrenter ut av markedet.

Utspillet kom i form av en tale holdt av Christine Varney, visejustisminister med ansvar for antitrustsaker. Talen, Vigorous Antitrust Enforcement in this Challenging Era, ble holdt mandag for tenketanken Center for American Progress, og så gjentatt tirsdag for USAs handelskammer.

Sammenfallet i tid med EU-dommen mot Intel er neppe tilfeldig. Det er kjent at antitrustavdelingene i Washington og Bryssel holder hverandre løpende orientert.

Hovedpoenget i talen til Varney var at Bush-regjeringen så vekk fra et sentralt mål for antitrustlovene, vernet om forbrukernes interesser. Hun sa at Bush-regjeringens tilnærming til antitrustsaker hindret både myndigheter og domstoler fra å slå ned på alt unntatt de aller verste overgrepene.

– Derfor er det nødvendig å legge opp en ny kurs, heter det i talen.

Under president Bill Clinton – altså i de åtte årene fram til innsettelsen av George W. Bush I januar 2001 – kjørte USAs justisdepartement en forholdsvis tøff linje mot monopolistiske overgrep. Denne linjen ga seg uttrykk i den første amerikanske monopoldommen mot Microsoft, der selskapet ble dømt til å dele seg i to. Da Bush tok over etter Clinton, endret justisdepartementet kurs og inngikk et forlik med Microsoft med langt mildere straffetiltak mot selskapet.

Under Bush avsto justisdepartementet fra å anlegge sak mot noe større selskap for brudd på antitrustlovene. I fjor sammenfattet departementet Bush-regjeringens antitrustpraksis i en formell rapport. Retningslinjene i rapporten gjør det enda vanskeligere å reise søksmål i monopolsaker.

Hensikten med talen til Varney skal blant annet være å sikre at verken domstoler eller parter I et søksmål skal kunne vise til denne rapporten som uttrykk for regjeringens offisielle syn. Det er også helt åpenbart at de nye retningslinjene til Obama-regjeringen gjør at USA og EU nå er langt mer på linje enn I Bush-epoken.

    Les også:

Les mer om: