USA varsler kamp mot EU-avgifter på IT-utstyr

EU truer med avgifter på visse typer IT-utstyr, i strid med ånden i en avtale fra 1997.

USA varsler kamp mot EU-avgifter på IT-utstyr

EU truer med avgifter på visse typer IT-utstyr, i strid med ånden i en avtale fra 1997.

USAs handelsutsending Susan Schwab lovet onsdag på den store forbrukermessen Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas å ta opp kampen mot EU-avgifter på nye typer IT-utstyr. Arrangørene av messen, Consumer Electronics Association (CEA), hadde på forhånd pisket opp stemningen mot nye eller mulige nye EU-avgifter på visse flatskjermer, flerfunksjonsenheter og tv-bokser (også kalt set-top bokser).

Prinsippet om frihandel settes høyt av bedriftene som er medlemmer i CEA, siden de lever av eksport og opplever fordelene ved sviktende dollarkurs. Andre deler av amerikansk næringsliv er ikke like begeistret. I fjor høst tok CEA derfor et initiativ for å få kongressen til å innse «betydningen av handel for nye arbeidsplasser i USAs elektronikkindustri».

I dette initiativet ble det blant annet understreket at USA må innta en «aggressiv» holdning for å verne om produkter som dekkes av WTO-avtalen om informasjonsteknologi, kjent som ITA (Information Technology Agreement). Denne avtalen dekker 97 prosent av verdenshandelen i IT-produkter.

CEA frykter at land som importerer amerikansk IT skal ilegge avgifter på utstyr som ikke eksplisitt dekkes av ITA. Dette gjelder særlig nye typer utstyr. I et brev til USAs kongress heter det:

– Teknologien utvikler seg, og mang land hevder at ITA ikke dekker den neste generasjonen av produkter som tidligere var dekket. Det er kritisk for USA å opprettholde ITA-bestemmelsene som gir rom for at IT-produkter utvikler seg, slik at leverandørene kan fullt ut nyte toll- og avgiftsfritaket slått fast i avtalen.

EU mener at visse typer LCD-skjermer faller utenfor ITA, i likhet med flerfunksjonsmaskiner og tv-bokser, som de mener ikke var oppfunnet da ITA ble inngått.

Skjermene det dreier seg om, er dem på 19 tommer eller større. EU betrakter ikke slike skjermer som IT-utstyr, men som tv-apparater. Tv-apparater dekkes ikke av ITA.

USAs handelsutsending varslet full støtte til CEAs krav.

Schwab sa at hun vurderer å klage inn nye EU-avgifter på IT-utstyr overfor WTO, selv om hun håper at EU vil avstå fra eller trekke avgiftene innen det går så langt.

Til toppen