USA vedtok streng lov mot spionvare

Ny lov skal tvinge programvare-selskaper til å gi beskjed før installasjon. Bransjen er ikke begeistret.

USA vedtok streng lov mot spionvare

Representantenes hus i USA, vedtok onsdag denne uken en ny lov som skal forsøke å redusere problemet med ondsinnet kode i form av spionvare.

Loven pålegger programvareselskaper og annonsører å tydelig gi beskjed om at programvare installeres, og å innhente tillatelse før det gjøres.

I praksis vil det trolig bety en form for dialogboks som spør om du vil installere programvaren, omtrent som med sluttbrukerlisensen som brukerne må si ja til.

Programvarebransjen er ikke begeistret. De har forsøkt å overbevise kongressmennene om at loven vil kunne være et uhensiktsmessig hinder som kan ødelegge for innovasjon og nyskaping.

Bransjen er mer begeistret for et annet lovforslag som isteden vil gi spesifiserte straffer til de som lurer brukere til å installere spionvare, uten å pålegge resten av bransjeaktørene restriksjoner.

Les mer om: