USA vil igjen fengsle hackere på livstid

Kongressvedtaket om nytt sikkerhetsdepartement fikk i siste liten et tillegg som åpner for at hackere kan dømmes til livsvarig fengsel.

I går vedtok Representantenes hus, med 299 mot 121 stemmer - republikanerne fikk støtte fra et mindretall blant demokratene - at det skal opprettes et eget sikkerhetsdepartement, Department of Homeland Security.

Dette departementet skal samle ansvaret for 22 føderale institusjoner innrettet på å forsvare samfunnet mot trusler utenfra. I tillegg til Secret Service og kystvakten, skal også FBI-avdelingen for vern om den nasjonale infrastrukturen, National Infrastructure Protection Center, inn under dette departementet.

I siste liten, og bak lukkede dører, sørget ledende republikanere for at vedtaket også omfattet et 16 siders forslag om bedre sikkerhet i og rundt USAs IT-systemer, den såkalte Cyber Security Enhancement Act eller CSEA.

I juli i år ble CSEA fremmet som eget lovforslag i Representantenes hus, der det ble vedtatt med overveldende flertall, 385 mot 3 stemmer. Likevel kom det aldri så langt som til et vedtak i Senatet, delvis på grunn av stor motstand blant personvernaktivister. I USA må lover vedtas i begge kongressens kammere, og dessuten underskrives av presidenten.

Les også:

Siden CSEA er blitt en del av lovforslaget om nytt sikkerhetsdepartement, tvinges Senatet til å ta stilling til det.


Demokratene reagerte svært skarpt på utspillet, som ble kjent etter at det var satt strek for debatten. En av de ledende demokratene i komitéen for reformer i forvaltningen (Government Reform Committee), Henry Waxman fra California, sa til pressen at knapt et titalls representanter var klare over hva de egentlig stemte over.

Noe av det som sjokkerer personvernaktivister ved CSEA er at hacking vil kunne straffes med livstid dersom datainnbruddet setter andres liv i fare.

Et annet vanskelig punkt å svelge er at politiet trenger ikke gå rettens vei for å få utlevert mistenktes telefonnummer, IP-adresse, URL-besøk og e-postkorrespondenter fra teleoperatører og internettilbydere når det etterforsker et pågående dataangrep, en umiddelbar trussel mot den nasjonale sikkerheten, eller står overfor en situasjon med livsfare.

Slik informasjon skal gis umiddelbart. Tilgang til innholdet i samtaler og e-post vil fortsatt kreve en rettslig kjennelse.

Utenom CSEA, ble to andre momenter lagt inn i siste liten i vedtaket om å opprette et eget sikkerhetsdepartement:

  • Sikkerhetsdepartementet vil kunne avvike fra bestemmelser i en tidligere vedtatt lov som forbyr det offentlige å inngå kontrakter med amerikanskeide selskaper registrert i skatteparadiser.
  • Utstyrsleverandører som har kontrakter med sikkerhetsdepartement vil ikke kunne saksøkes av tredjepart. (Med andre ord: Pårørende kan ikke saksøke leverandører hvis utstyr ikke lyktes i å avsløre terrorister.)

New York Times legger til at denne siste bestemmelsen også ble utvidet med en formulering spesielt myntet på å beskytte leverandører av koppervaksiner mot pasienter med bivirkninger. Dette tillegget kom fra Texas-representanten Dick Armey, nærmest på vegne av Eli Lilly, legemiddelselskapet bak thimoseral, et konserveringsmiddel som noen mener utløser autisme hos barn.
Til toppen