USA vil stadig kunne sjekke pc-en din

Kan ta beslag av bærbare pcer i ubegrenset tid ved innreise.

USA vil stadig kunne sjekke pc-en din

Kan ta beslag av bærbare pcer i ubegrenset tid ved innreise.

USAs Department of Homeland Security (DHS) kunngjorde i går nye direktiver for beslag og granskning av datamaskiner og andre elektroniske enheter ved grenseoverganger til USA. Hensikten er å underbygge departementets innsats for å bekjempe internasjonal kriminaliet og terrorisme, samtidig som at privatliv og borgerrettigheter beskyttes.

- Det å beskytte amerikanere i en stadig mer digital verden, avhenger av vår mulighet til lovlig å filtrere materiale som kommer inn i USA, sier DSH-sekretær Janet Napolitano, i en pressemelding.

- De nye direktivene som har blitt kunngjort i dag, balanserer mellom å respektere borgerrettigheter og privatliv til alle reisende, samtidig som at det sikrer at DHS lovlig kan gjøre de grep som er nødvendige for å sikre våre grenser, sier Napolitano.

Det var ventet at Obama-administrasjonen ville myke opp en del av de mest restriktive tiltakene som Bush-administrasjonen hadde igangsatt i kampen mot terror.

I en artikkel i News.com omtales de nye direktivene mest som retorikk, og at ikke er stort som nå har blitt endret.

Ifølge DHS vil tollere og grensevakter se etter alt fra terroristplaner og informasjon som utgjør kriminell aktivitet, inkludert besittelse av barneporno, til material som krenker varemerker eller opphavsrett.

I direktivet heter det at undersøkelsen skal gjøres innen en rimelig tid, enten ved innreisestedet eller et annet sted. Eieren skal deretter bli kontaktet for å få utlevert enheten ved det samme stedet hvor den ble beslaglagt. Skal den kunne utleveres et annet sted, må mottakeren betale for frakten.

De reisende skal ved en undersøkelse få utlevert materiale som klart og konsist informerer dem om årsaken til undersøkelsen, hvordan dataene kan bli brukt og detaljert informasjon om de reisendes rettssikkerhet og lovfestede rettigheter.

Grensekontrollene av datamaskiner og andre elektroniske medier vil ifølge DHS bare utføres på en liten andel av reisende som kommer til USA fra andre land. Ofte vil en slik undersøkelse bare dreie seg om at den reisende skrur på sin enhet for å vise at den er den ser ut til å være.

Mellom den 1. oktober i fjor og den 11. august ble de utført omtrent tusen slike kontroller. Samtidig passerte mer enn 221 millioner reisende USAs grenseoverganger i denne perioden. Bare ved 46 av de tusen tilfellene skal betjentene har gått ekstra grundig til verks.

Sammen med de nye direktivene vil DHS også utvikle automatiserte og omfattende verktøy for datainnsamling og analyse som kan brukes i disse undersøkelsene. Disse skal gjøre undersøkelsene mer transparente og ensartet.

Til toppen