USA vil utnevne "Chief Privacy Officer"

Som motvekt mot utvidelser av den interne overvåkningen, foreslår Bush-regimet at det opprettes et embete innen personvern.

Som motvekt mot utvidelser av den interne overvåkningen, foreslår Bush-regimet at det opprettes et embete innen personvern.

Blant de mange tiltakene den amerikanske regjeringen har satt i verk etter terrorangrepene 11. september i fjor, er en ny nasjonal strategi for sikkerhet i kyberrommet - "National Strategy for Securing Cyberspace".

Strategien er del av et lovforslag, "Homeland Security Bill" som skal diskuteres i kongressen i disse dager. Her foreslås det blant annet å opprette et eget departement for innenrikssikkerhet - "Department of Homeland Security" - og drastiske utvidelser i ulike former for overvåkning og oppsamling av elektronisk kommunikasjon, også i privat regi. Et annet tiltak er arrangementet Homeland Security Technology Expo and Conference 2002 18. og 19. september (bildet) der embetsverket i Washington DC skal gis en innføring i moderne metoder og teknologi innen overvåkning og sikkerhet.

De svært omfattende overvåkningsforslagene har vakt mye kritikk fra USAs personvernaktivister og fra annet hold der man advarer mot å gå for langt i å tillempe tiltak som undergraver det frihetsidealet man hevder å kjempe for.

Internett-magasinet eWeek.com har fått tak i et notat der Bush-regjeringen foreslår å opprette et nytt embete innen personvern, døpt "Chief Privacy Officer" eller CPO. Embetet skal tilknyttes det nye departementet for innenrikssikkerhet. Hovedoppgaven skal være å gå gjennom alle overvåkningsordninger og -operasjoner og fritte ut tilfeller der personvernet blir krenket. Hvert overvåkningsorgan skal utstyres med en medarbeider til CPO-en, med ansvar blant annet for å levere en årlig sammenfatning av hvordan organet har forholdt seg til personvernet.

CPO-en og medarbeiderne skal veiledes av en regjeringsoppnevnt gruppe med et overordnet nasjonalt ansvar for balanse mellom personvernhensyn og sikkerhetshensyn.

Reaksjoner fra uavhengig personvernhold er foreløpig betinget positive. Det er positivt med en motvekt mot den foreslåtte opptrapping av overvåkningen, men man er ikke helt overbevist om at motvekten får den tilstrekkelige tyngden.

Til toppen