USA vurderte kybervåpen mot Libya

Slo det fra seg av frykt for hvordan Kina og Russland ville reagere.

USA vurderte kybervåpen mot Libya

Slo det fra seg av frykt for hvordan Kina og Russland ville reagere.

Ifølge New York Times vurderte amerikanske myndigheter å bruke kybervåpen for å ramme datanettverkene og det militære sambandet til Gaddafi-regimet, i dagene før de fysiske angrepene ble innledet i mars.

Tre faktorer fikk amerikanerne til å avstå fra å bruke kybervåpen, går det fram av artikkelen: Frykt for at andre land, særlig Russland og Kina, ville se på amerikansk bruk av kybervåpen til et signal om at slikt er gangbart; usikkerhet om effektiviteten og muligheten for et kyberangrep på kort varsel; og hvorvidt presidenten kunne beordre et kyberangrep uten å orientere nasjonalforsamlingen på forhånd.

Politikken til USAs regjering er inntil videre at kyberforsvar er en nødvendig del av beredskapen, men at kyberangrep er utelukket, selv om det øves i både kyberangrep og kyberforsvar.

I slutten av april, i forbindelse med forberedelsene til angrepet mot gjemmestedet til Osama bin Laden i Pakistan, ble det igjen diskutert å bryte med denne politikken. Da var temaet et mulig smalt kyberangrep for å hindre pakistanske radarer fra å melde om helikoptrene som skulle brukes til å frakte de amerikanske spesialtroppene til bin Ladens tilholdssted. Igjen ble bruken av kybervåpen forkastet.

Avisas kilder – over «et halvt dusin» sivile informanter i Det hvite hus – understreker at diskusjonene aldri nådde helt til topps i beslutningshierarkiet.

Til toppen