- Usaklig og forvirrende om NCOS

Harald Løvvik i Oracle Norge er opprørt over Microsofts angrep mot NCOS - Network Computer Operating System.

Harald Løvvik i Oracle Norge er opprørt over Microsofts angrep mot NCOS - Network Computer Operating System.

Harald Løvvik er markedsansvarlig i Oracle Norge, og sterkt engasjert i selskapets strategi for å forlate klient/tjener-modellen til fordel en ekte nettsentrert modell. Han har en rekke kommentarer til Microsofts argumentasjon mot NCOS, slik den ble presentert i Digi 21. april (se Microsoft slår tilbake mot NCOS).

– Microsoft snakker mot bedre vitende, sier Løvvik. – På den ene siden prøver de å ta avstand fra nc-en som konsept. På den andre fremmer de en rekke løsninger som i virkeligheten slekter til nc-konseptet, som WebTV, NetPC og Windows-terminaler.

Løvvik mener det ikke dreier seg om å være for eller mot en bestemt type maskinvare, men om å være med på eller motarbeide en utvikling mot en annen og mer effektiv måte å drive nettverk.

– Nc-en og NCOS eller NC Server er deler av en idé som dreier seg om å gjøre den nye databehandlingsplattformen så åpen som mulig. Det er ikke noe slag mot oss når Microsoft snakker om at kunden skal kunne velge. Vi fremmer et alternativ på et område der Microsoft vil hindre kunden fra å velge, siden vi tilbyr en moderne løsning uten Windows.

Løvvik presiserer at hensikten med NC Server er at den skal overta den administrasjonsoppgaven som brukeren i dag utfører på sine pc-er.

– Det dreier seg om en tjeneste i nettverk, som kan losjeres på en egen maskin eller på en maskin under et valgfritt operativsystem. Vi leverer NC Server på en CD. Starter du en PentiumPro-maskin med denne CD-en i, setter du i gang en prosess som gjør denne maskinen til en tjener for femti til hundre nc-er. Men det er ikke alle som ønsker å gjøre en maskin til en eksklusiv nc-tjener. Noen vil standardisere på NT, andre på HP/UX osv. Derfor er det også mulig å installere NC Server på en NT-maskin eller en Unix-maskin. Det er helt misvisende å latterliggjøre dette som kompliserende og fordyrende mellomvare.

En maskin som er omdannet til eksklusiv nc-tjener av Oracles NC Server, kan betraktes som en svart boks, mener Løvvik.

– I den nettverksarkitekturen som er i ferd med å reise seg, vil etter hvert ingen bry seg om operativsystem. Hvem tenker for eksempel på hva slags operativsystem Cisco bruker? Poenget er at apparatene kommuniserer med hverandre uavhengig av systemet som driver hver enkelt. Derfor er det også helt uproblematisk at for eksempel Sun arbeider med et eget system. Det er slutt på den tiden da nettverksfunksjonalitet er avhengig av bestemte operativsystemer.

Løvvik peker på at fete klienter er en viktig årsak til at så mange store utviklingsprosjekter har trynet.

– Dårlige vektøy for klient/tjener-utvikling har ført til at i nitti prosent av tilfellene ligger det aller meste av applikasjonen på klienten. Det blir ikke effektivitet før applikasjonen brytes opp slik at brukerorienterte saker legges til klient-delen, og dataorienterte saker legges til tjener-delen. Dette er en objektorientert tankegang, som bransjen har arbeidet med i fem år. Den objektorienterte tankegangen passer som hånd i hanske for å lage internett-orienterte applikasjoner. Og objektorientert tankegang krever et objektorientert språk, det vil si Java.

Paradigmeskiftet i dag dreier seg om overgang fra klient/tjener til nettsentrert databehandling, understreker Løvvik.

– Hvis man lager tynne klient-løsninger, så vrir man seg ut av Microsofts grep. Det er dette Microsoft kjemper mot med nebb og klør.

I angrepet mot NCOS og NC Server prøver Microsoft å latterliggjøre Oracles nye profil som "lavkostnadsleverandør".

– Dette har jo egentlig ingenting med nc-diskusjonen å gjøre, avslutter Løvvik. – Jeg har gått grundig gjennom IDC-undersøkelsen som Microsoft viser til, etter å ha bestilt den og betalt for den, og jeg oppfordrer alle som er interessert til å gjøre det samme. Undersøkelsen sammenlikner "steder", og viser at steder med SQL Server er rimeligere å drive enn steder med Oracle. Den underslår at stedene med Oracle i snitt har to Unix-servere, mens SQL Server-stedene i snitt har én NT-server. Den underslår også at Unix-serverne har 25 prosent flere brukere, og at Oracle-databasene er opptil tre ganger så store. Grupperer du om tallene i undersøkelsen slik at du teller utgifter per server og ikke per "sted", står de to løsningene likt, selv om SQL Server konsekvent sammenliknes med den tyngste utgaven av Oracle, og ikke Workgrup-utgaven som er SQL Servers egentlige konkurrent.

Til toppen