Usannsynlig at Infosys vil kjøpe Capgemini

Usannsynlig at Infosys vil kjøpe Capgemini

Hvorfor skulle en indisk rakett ødelegge seg ved å kjøpe 68.000 marginalt lønnsomme europeere?

Fredag ettermiddag bekreftet et oppslag i Times og India et rykte som hadde versert en ukes tid, om at Indias nest største programvarehus, Infosys, ville kjøpe det franske konsulentselskapet Capgemini.

Capgemini har tre ganger så stor årsomsetning som Infosys – 10,35 milliarder dollar mot 3,1 milliarder – men overskuddet er bare halvparten så stort. Børsverdien til Infosys er rundt 54 milliarder dollar, det dobbelte av Capgemini.

Ryktene hadde blåst Infosys-kursen ni prosent opp, og når oppslaget kom, spratt den ytterligere 2,5 prosent. Infosys-sjef Kris Gopalakrishnan gikk da ut til avisene for å si at han ikke hadde anledning til å kommentere meldingen, siden selskapet er i sin «stille» periode foran offentliggjøringen av kvartalsresultatet 11. juli. Det roet markedet: Da børsen stengte var den samlede oppgangen for Infosys bare 0,17 prosent, men altså fortsatt rundt 9 prosent over nivået fra ti dager siden.

Infosys har 72.000 ansatte. Omsetningen i tolv måneders perioden ut mars i år var 3,4 milliarder dollar, med et resultat på 943 millioner dollar.

I tillegg til å utvikle programvare, prøver Infosys seg også på konsulenttjenester. I tolv måneders perioden ut mars endte denne virksomheten med et negativt resultat på 27 millioner dollar.

Motivet for et eventuelt kjøp skal være at Infosys for tiden opplever størst vekst i Europa, og at et kjøp av Capgemini kan bidra med en lang rekke nye forbindelser og kontakter.

I et notat fra analyseselskapet Technology Business Research (TBL), skrevet av senioranalytiker Michael Guilbault, heter det at sannsynligheten for at Infosys vil overta Capgemini er tilnærmet null.

Guilbault mener oppkjøpet er for stort for Infosys, selv med en likviditetsreserve på 1,1 milliarder dollar. Infosys har ikke gjort noe oppkjøp siden 2003, da de overtok et mindre selskap i Australia. Analytikeren mener Infosys bør satse på oppkjøp i sin videre strategi, men mener at noe så stort som Capgemini er uhensiktsmessig. Han antar at eventuelle kommende oppkjøp fra Infosys neppe vil ha en verdi på over en milliard dollar. En faktor som forsterker argumentene mot et oppkjøp av Capgemini, er at det franske selskapet virker ganske tungt drevet, i motsetning ti Infosys som virker strømlinjeformet og langt mer funksjonelt.

Andre analytikere er ikke så sikre.

Phil Morris i Morgan Chambers sier til ZDNet Asia at Capgemini er et fantastisk oppkjøpsmål, og at hele bransjen har ventet på at en indisk IT-gigant ville gjøre noe slikt.

I en artikkel publisert lørdag, skriver den indiske finansavisa Financial Express at oppkjøpet virker svært usannsynlig.

Avisa bygger på uttalelser fra konkurrenter til Infosys, og fra analytikere, blant annet Harit Shah fra Angel Broking i Mumbai.

Shah mener driftsmarginene taler for seg: Hos Infosys er den 31,73 prosent, hos Capgemini 5,8 prosent. Et annet motargument er kulturelt: Hvordan skal et selskap med 72.000 hovedsakelig indiske ansatte, kunne assimilere et europeisk selskap med 68.000 ansatte, hvorav mange franskmenn – og fortsatt være i stand til å vokse?

I likhet med Guilbault tror Shah at Infosys bør utvide sin konsulentvirksomhet gjennom oppkjøp, men da fortrinnsvis med selskaper på 500 til 1000 ansatte.

Til toppen