USAs antispamlov virker ikke

Et forsvinnende mindretall av USAs spammere holder seg til reglene i Can-Spam-loven.

Et forsvinnende mindretall av USAs spammere holder seg til reglene i Can-Spam-loven.

1. januar 2004 trådte USAs såkalte Can-Spam-lov i kraft («Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Marketing»). I motsetning til europeisk lovgivning som krever at det innhentes tillatelse fra mottakeren før man sender e-postreklame, krever Can-Spam bare at avsenderen ikke skal skjule sin identitet, og at e-posten skal inneholde en ordning som mottakeren kan klikke på dersom man ikke ønsker å motta den typen e-post i framtida. Derfor oppfattes Can-Spam mer som en tillatelse til å spamme enn som et helhjertet antispamtiltak. Flere delstater, blant dem California, hadde innført lover med det europeiske prinsippet om forhåndstillatelse, men måtte droppe dem da Can-Spam kom.

Blant dem som har fulgt virkningen av Can-Spam gjennom hele 2004 er MX Logic som har spesialisert seg på filtreringstjenester for det amerikanske bedriftsmarkedet.

Selskapet anslår at 77 prosent av all e-posttrafikk i 2004 er spam, og at 97 prosent av all spam bryter Can-Spam-loven.

I november var det visse tegn til bedring, da andelen lovlydig spam nådde imponerende 6 prosent.

Det ble understreket da loven ble vedtatt at den måtte håndheves strengt for å være effektiv. Den lave andelen lovlydig spam tyder på at håndhevingen har vært noe lemfeldig, selv om det er satt i gang noen hundretalls søksmål mot mistenkte spammere. Loven gir ikke privatpersoner adgang til å saksøke spammere.

Et problem for lovens voktere er at spammerne i stadig større grad bruker zombienett – PC-er som er kapret gjennom ormer, trojanere og virus – til å sende e-postreklame. Etter en undersøkelse gjennomført i april anslo MX Logic at 30 til 50 prosent av all spam stammer fra kaprede PC-er. En tilsvarende undersøkelse fra november-desember tyder på at andelen nå er økt til 69 prosent.

Antispamleverandører venter at det blir mer spam i 2004 enn i 2005.

USA holdt stillingen i 2004 som landet der det sendes mest spam fra.

    Les også:

Til toppen