USAs justisdepartement åpner for Microsoft-forlik...

Microsoft kan fremdeles avgjøre myndighetenes monopolsøksmål utenfor lokalene til retten som har idømt selskapets oppsplittelse, hevder lederen for justisdepartementets antitrust-avdeling.

I et intervju med Bloomberg sier Joel I. Klein at USAs justismyndigheter fremdeles "er forberedt på å sette seg ned i meningsfulle forhandlinger" med Microsoft hvis selskapet sier seg villig til "ikke lenger å misbruke sin monopolmakt". Målet med invitasjonen er å unngå en langdryg ankeprosess i kjølvannet av gårsdagens beslutning om å splitte Microsoft i to, sier Klein.

Microsofts talsmann Jim Cullinan svarer på invitten med å anklage Klein for "å posere med sine uttalelser" og sier at selskapet bare vil være interessert i samtaler som garanterer "vår frihet til å innovere og [...] som ivaretar våre produkters integritet".

Klein la fram synspunktet for journalistene som har fulgt Microsoft-rettssaken like etter at dommer Thomas Penfield Jackson etter sin kjennelse oppfordret begge parter til å revurdere muligheten for forlikssamtaler. I et intervju med Washington Post sa Jackson at både myndighetene og Microsoft burde "svelge sin motvilje til kompromiss og finne fram til en straff som begge sider, om ikke med glede, kan akseptere".

Klein ville ikke kommentere hvorvidt myndighetene kan akseptere et forlik som ikke innebærer en splitting av selskapet, men sa at antitrust-håndheverne fremdeles er åpen for et forlik. Kleins holdning er at "et fremforhandlet dekret begge parter kan underskrive på, både er i industriens så vel som selskapets interesse." Han understreket imidlertid at "en eventuell avtale avhenger av Microsofts vilje til å leve etter loven heller enn fortsatt å misbruke sin monopolmakt".

Cullinan på sin side anfører at en avtale må innebære at Microsoft får lov til å integerere produkter som nettleseren Internet Explorer inn i operativsystemet Windows.

I sin kjennelse sa Jackson at Microsoft bygget inn sin nettleser i Windows ene og alene for å hindre konkurranse, og påla følgelig selskapet å gi PC-produsentene muligheten til å installere Windows uten nettleseren.

Dommeren beordret dessuten at Microsoft må splittes opp i et selskap som produserer operativsystemet Windows og et annet selskap som utvikler applikasjoner, typisk programvarepakken Office.

Restriksjonene skal iverksettes innen 90 dager etter kjennelsen og innebærer blant annet at Microsoft må gi bort deler av sin Windows-kode slik at andre programvareskapere kan lage applikasjoner som kjøres på operativsystemet.

Dette er Microsoft-dommen:


Dommeren: - Microsoft må splittes i to
Microsofts anke blir en ny krigserklæring
Dette er Microsoft-dommen
Microsoft vil gi deg mindre for samme pris
Myndighetene avviste Microsofts "smutthull"
Gates gir valgstøtte til både Gore og Bush
Steve Ballmer: - Integrerte tilbud er typisk for bransjen

Til toppen