USAs justisdepartement liker opplegget til AT&T og BT

Nå er det bare USAs telemyndighet FCC som kan hindre de to gigantene fra å realisere sitt fellestiltak rettet mot det internasjonale næringslivsmarkedet.

Nå er det bare USAs telemyndighet FCC som kan hindre de to gigantene fra å realisere sitt fellestiltak rettet mot det internasjonale næringslivsmarkedet.

Tiltaket mellom AT&T og British Telecom innebærer felles besparelser på 3 milliarder kroner og antas å ville generere en årsomsetning på 10 milliarder dollar. Det ble kunngjort i juli i fjor, og godkjent av EU-kommisjonen i mars i år da AT&T gikk med på å selge unna interesser i Storbritannia. USAs justisdepartement satte ingen egne betingelser for sin godkjenning. FCC (Federal Communications Commission) vil antakelig gi sin godkjenning til høsten.

Ideen er å slå sammen tjenester og nettverk til tilbud rettet mot 250 flernasjonale selskaper, hovedsakelig innen finans, olje og informasjonsteknologi. Alliansen retter seg mot aktører som MCI WorldCom og alliansen Global One mellom Deutsche Telekom, France Telecom og Sprint.

Til toppen