USAs justisdepartementet krever fortgang i Microsoft-saken

USAs justisdepartement sier seg enig med Microsoft at saken er viktig for landets økonomi, og krever følgelig en langt raskere saksbehandling enn Microsoft ønsker.

I juni innstilte dommer Thomas Penfield Jackson at en eventuell anke fra Microsoft skulle behandles av høyesterett direkte, i stedet for å gå innom en lavere rettsinstans. Jackson begrunnet den forserte saksgangen med sakens betydning for bransjen og for nasjonen som helhet. Han ble også mistenkt for å frykte at den aktuelle ankeinstansen ville helle til Microsoft, noe den gjorde ved en tidligere anledning.

I juli leverte Microsoft sin formelle anke, og krevde at den skulle behandles på vanlig måte, det vil si ikke gå direkte til høyesterett. Den videre prosedyren skulle være at motparten leverte sin innstilling på hvordan anken skulle behandles. Det skjedde tirsdag kveld norsk tid da justisdepartementet formelt krevde at høyesterett følger den forserte rutinen som loven gir adgang til. Dette kravet skal kommenteres av Microsoft. I midten av september avgjør høyesterett hvilken saksgang den vil følge.

I sin innstilling siterte justisdepartementet direkte fra Microsofts anke, der det blant uttrykkes bekymring for at "hele USAs økonomi ... kan lide" som følge av at selskapet deles i to, slik dommen av 7. juni krever. Når saken er så viktig mener departementet at den bør avgjøres så raskt som mulig, i stedet for å utsettes enda et år gjennom en prosedyre som loven gir anledning til å forsere. Departementet viser blant annet til at kongressen har i vedtaksform anbefalt at antitrustsaker av nasjonal betydning behandles direkte av høyesterett dersom det foreligger en anke mot en avgjørelse i en lavere rettsinstans.

Microsoft utstedte en ny erklæring til mediene med selskapets motargument, som vesentlig går ut på at saken er så vanskelig at høyesterettsbehandlingen vil tjene på en forutgående kjennelse fra en ankeinstans.

At selskapet kan vente en mildere behandling i høyesterett jo lenger virkeligheten har fått utvikle seg i forhold til domspremissene, kommenteres ikke i Microsofts erklæring.

Les mer om de siste avsnittene i beretningen om Microsofts ferd i retten:


EU advarer Microsoft
Microsoft leverer anke
Microsoft hyrer berømt ankespesialist
Microsoft: Hva saken egentlig gjelder
Bitter ankestrid i Microsoft-saken
Taktisk seier for Microsoft mot myndighetene
Microsoft-saken: Krangel om ankeprosedyre
Dette er Microsoft-dommen
Microsofts anke blir en ny krigserklæring
Dommeren: - Microsoft må splittes i to
Steve Ballmer: - Integrerte tilbud er typisk for bransjen