USAs kryptoforbud for fall

De amerikanske eksportrestriksjonene for krypteringsverktøy kan stå for fall. Et lovforslag introdusert i den amerikanske kongressen vil, hvis det får nødvendig flertall, oppheve de fleste av Clinton-regjeringens begrensninger.

De amerikanske eksportrestriksjonene for krypteringsverktøy kan stå for fall. Et lovforslag introdusert i den amerikanske kongressen vil, hvis det får nødvendig flertall, oppheve de fleste av Clinton-regjeringens begrensninger.

Den amerikanske kongressen behandler et forslag om å tillate nesten ubegrenset eksport av krypteringsprogramvare og -maskinvare. Hvis forslaget blir godkjent vil det oppheve de fleste av Clinton-regjeringens restriksjoner. Amerikanske programvareselskaper og kunder i land utenfor USA har vært svært kritiske til restriksjoner på lengden på krypteringsnøkler og påbudet om at internasjonale kunder må lagre en kopi av nøkkelen for amerikanske myndigheter.

Lovforslaget ble introdusert av republikaneren Robert W. Goodlatte med støtte fra 54 andre kongressmedlemmer. Det vil tillate eksport av krypteringsutstyr som er like sterkt som tilgjengelig ikke-amerikanske utstyr. Forslaget, som er identisk med et forslag introdusert i 1996, men som ikke fikk nødvendig flertall, vil også formelt gi amerikanere rett til å bruke kryptering. Det vil også hindre amerikanske myndigheter i å kreve deponering av kryptonøkler, samt gjøre det kriminelt å bruke kryptering til å utføre kriminelle handlinger.

Amerikanske produsenter taper eksportinntekter fordi sikkerhets nivået i lovlige eksportprodukter er for lavt. 40-bit og 48-bit nøkler har allerede blitt knekket, og det er ventet at 56-bit nøkler kan knekkes.

Visse signaler tyder på at den amerikanske regjering myker opp sin restriktive holdning. Det meldes at Open Market Inc, har fått tillatelse til å eksportere et elektronisk handelsprodukt der sikkerheten er ivaretatt av 128-bit kryptering. Denne tillatelsen gjelder bare kryptering av visse felt i et handelssystem, og vil således være upraktisk til generell kryptering.

Til toppen